Symposium ”Kyrkans roll i försvenskningen av tornedalingar, kväner och lantalaiset”

Under en och en halv dag lyfter vi fram kyrkans roll vid försvenskningen av meänkieli-talande områden. Under den första dagen gör vi en historisk återblick. Universitetslektor Carl-Gösta Ojala håller en föreläsning hur tornedalingar, kväner och lantalaiset varit föremål för insamling av mänskliga kvarlevor. Lars Elenius, professor emeritus, berättar om kyrkans roll i skolväsendet och professor Urban Claesson föreläser om kyrkans och dess företrädares historiska agerande i relation till tornedalingar, kväner och lantalaiset under 1800- och 1900-talet.

Dag två vänder vi blickarna framåt. Forskaren Gerd Snellman berättar om laestadianismen och språkfrågan. Vi får lyssna till den norska kommissionären Per Oskar Kjølaas, som berättar om den norska kommissionens pågående arbete. I panelsamtal lyfter vi frågor som: Är försoning möjligt, vad krävs i så fall? Vad innebär upprättelse? Vilken roll har kyrkans i konfliktsituationer och vilka är utmaningarna?

Scrolla ner för anmälan

Innehåll

Onsdag 15 juni

Musik och sång med Bo Lindberg

10.00 Välkommen

Biskop Åsa Nyström och kommissionens ordförande Elisabet Fura

10.20 Svenska kyrkan och insamlingen av mänskliga kvarlevor i norra Sverige

Carl-Gösta Ojala, forskare vid Institutionen för arkeologi och antik historia, Uppsala universitet

11.30 Lunch

12.30 Att genom Svenska kyrkan återerövra Sverige inom sina gränser – om en svensk nationalism och dess kyrkliga härförare i Luleå stift

Urban Claesson, professor i kyrkohistoria vid Uppsala universitet

13.40 Kyrkan introducerade assimileringspolitiken i skolan

Professor emeritus Lars Elenius

14.40 Kaffepaus

15.00 Panelsamtal: Vilka slutsatser kan kyrkan dra?

Medverkande: Ärkebiskop Antje Jackelén, professor Urban Classon, forskare Carl-Gösta Ojala, professor emeritus Lars Elenius och kommissionär Bengt Niska. Samtalsledare: Kaisa Syrjänen Schaal, kommissionär i Sannings- och försoningskommissionen

16.15 Dagen avslutas

Biskop Åsa Nyström och kommissionens ordförande Elisabet Fura

Torsdag 16 juni

Sång med Maria Ruottinkoski och Görel Särs

09.00 Laestadianerna, språket och överheten i svenska Tornedalen

Gerd Snellman, forskare vid Åbo Akademi

10.10 Kaffepaus

10.30 Norska försoningskommissionens tankar om försoning och upprättelse

Per Oskar Kjølaas, kommissionär i den norska försoningskommissionen

11.00 Bibeläventyr på meänkieli och svenska

Auli Kohkoinen och Sari Oja

11.40 Panelsamtal: Vägar framåt

Biskop Åsa Nyström, kommissionär Josephin Ylipää, Eva Kvist, verksamhetsledare STR-T och Per Oskar Kjølaas, kommissionär i norska försoningskommissionen. Samtalsledare: Maria Klasson Sundin, Svenska kyrkan

12:40 Symposiet avslutas

Biskop Åsa Nyström och kommissionens ordförande Elisabet Fura

Plats
Konferensrum Agnar Viking, Quality Hotel, Storgatan 17, Luleå eller på distans via länk (länk skickas i bekräftelsen vid anmälan.)

Arrangör

Sannings- och försoningskommissionen i samarbete med Luleå stift

Kostnad

Ingen kostnad
 
I händelse av att du behöver avboka den kurs du anmält dig till gäller följande.