Kurskatalog

Kategori
Administration
Allt för din anställning
Chef och ledare
Den grundläggande uppgiften
Ekonomi och finans
Fastigheter och kulturarv
Gemensamt arbetssätt, ekonomi och personal (GAS)
Hållbarhet
IT-system
Kommunikation
Övrigt

Sök

  
 

 •  Att vara revisor inom Svenska kyrkan - grundkurs

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 september, 2022

  Att vara revisor inom Svenska kyrkan

  Grundkurs

  Revisorerna har en viktig roll i församlingen, dels som fullmäktiges kontrollorgan, dels som demokratibevakare. Vi kommer att belysa båda dessa sidor. Dagen ägnas åt att beskriva revisorernas uppgifter och de krav som finns för hur arbetet ska utföras enligt regler i revisionslagen och kyrkoordningen.

  Utbildningen utgår från revisionslagens och kyrkoordningens bestämmelser.

  Pris för utbildningen: 2 800:- 

  UtbildningsformPå plats
 •  Barnens bästa bibel

  Lärarledd

  Pedagogiskt arbete med bas i bibeln - vi inspirerar varandra in i        finplaneringen av hösten.

 •  Barnkonsekvensanalys

  Online

  Att göra barnkonsekvensanalys – utbildning/metodstöd.

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Begravningsverksamheten, en informationsträff om hantering av ärenden om gravrätt

  Lärarledd

  Högsta förvaltningsdomstolen har i två mål prövat under vilka förutsättningar ett beslut om vem som ska antecknas som gravrättsinnehavare kan ändras och där även frågan om vilka krav som ställs på handläggningen av ärenden om upplåtelse av gravrätt respektive övergång av gravrätt behandlats.

 •  Budget och verksamhetsplan

  Lärarledd

  Genomgång av innehållet i budget och verksamhetsplan.

  -Årshjul
  -Budgetdirektiv
  -Intäkter
  -Personal- och verksamhetsbudget
  -Investeringar och underhåll
  -Verksamhetsindelning
  -Särredovisning av begravningsverksamheten
   
  UtbildningsformPå distans
 •  Diakon- och prästmöte i Luleå 20-21 september

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 september, 2022

  Biskop Åsa Nyström kallar diakoner och präster i aktiv tjänst till ett gemensamt möte. Tema är "Guds rike är nära"

  UtbildningsformPå plats
 •  Diakon- och prästmöte i Umeå 30-31 augusti

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 augusti, 2022

  Biskop Åsa Nyström kallar diakoner och präster i aktiv tjänst till ett gemensamt möte. Tema är "Guds rike är nära"

  UtbildningsformPå plats
 •  Digital inspirationsdag om hållbarhetsarbetet/agenda 2030:

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 oktober, 2022

  Under en halvdag inspireras vi av konkret hållbarhetsarbete från olika församlingar och pastorat i stiftet.

 •  Församlingsrådet i fokus

  Lärarledd

  Grundläggande kunskaper om uppdraget i församlingsråd och vilka möjligheter det ger. Utbildningen förutsätter att den präst som sitter i församlingsrådet deltar. Vi varvar teoretiska inslag med gruppsamtal där vi delar erfarenheter. 
   

  UtbildningsformPå plats
 •  Fortbildning i andlig vägledning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 oktober, 2022

  12 oktober - Att ordna endagsretreat i ignatiansk anda i församling eller pastorat 

  En kursdag som ger kunskap och färdigheter för dig som är intresserad av att ordna eller medverka i endagsretreat i ignatiansk anda i församling eller pastorat. 
  Anmälan längst ner på sidan.

 •  Forumdagar om Lärande och undervisning

  Lärarledd

  Föreläsningar, samtal och delande av konkreta verktyg om den del av församlingens grundläggande uppgift som handlar om undervisning.
  Innehållet är ett led i det nationella programmet för Lärande och undervisning och en uppföljning av biskopsbrevet om lärande och undervisning.
  Kursen består av två dagar, en gemensam dag för alla församlingar samt en kontraktsvis samling.
  Anmälan görs till två olika dagar, den första gemensamma och den för respektive kontakt. Detta val görs i samband med anmälan.

  Anmälan via Älvsby Folkhögskolahttp://alvsbyfolkhogskola.nu/forumdagar-om-larande-och-undervisning/

  23, 24 augusti samt 1 september 2022

  UtbildningsformBlandat lärande
 •  Grundläggande utbildning med Asylrättscentrum

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 september, 2022

  Grundläggande föreläsning om asylprocessen och verkställighetshinder.

 •  Handlingsplanskurs och revideringsdygn för konfirmandarbetslag

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 januari, 2023

  Välkomna till handlingsplanskurs eller revideringsdygn för konfirmandarbetslag. Vi ser gärna att hela konfirmandarbetslaget är med.

  UtbildningsformPå plats
 •  Inspirationsdag för de som möter barn och unga i behov av särskilt stöd

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 oktober, 2022

  Inspiration att använda Tecken som stöd i kyrkans möte med barn och unga i behov av särskilt stöd. Information om lokala församlingars arbete med Öppna förskolan Tilliten.
  Tid för delande mellan kursdeltagarna.

   

  UtbildningsformPå plats
 •  Kurs till stöd för dig som förtroendevald revisor

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 oktober, 2022

  Digital kurs där vi belyser några viktiga områden inom en församling för dig som förtroendevald revisor. Ges vid två tillfällen, 10 och 17 oktober.
  Anmälan längst ner på sidan.

 •  Kyrkorådet som arbetsgivare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 september, 2022

  Kyrkorådet utgör styrelse i församling eller i pastorat, vilket innebär att kyrkorådet är arbetsgivare. 

  Kyrkorådet styr och fattar övergripande beslut inom ramen för de mål och den inriktning som kyrkofullmäktige beslutar om. 

  Kyrkoherden leder all daglig verksamhet och har därmed ansvar för det operativa arbetet. 

  UtbildningsformPå distans
 •  Kyrkorådsutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 november, 2022

  Kyrkorådet styr och kyrkoherden leder. Samsyn och samspel är viktiga förutsättningar för att skapa goda förutsättningar för pastorat och församling att fullgöra sitt uppdrag.  Kyrkoherden är en nyckelperson i kyrkorådet och vi förutsätter därför deltagande av kyrkoherde 

  UtbildningsformPå plats
 •  Ledarnätverk för ignatiansk andlighet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 september, 2022

  Mötesplats för delande av erfarenheter, information och reflektion kring ignatiansk andlighet. 
  Anmälan till respektive nätverksträff längst ner på sidan.

  UtbildningsformPå plats
 •  Lokalförsörjningsplanering i Svenska kyrkan

  Online

  Lokalförsörjningsplanering i
  Svenska kyrkan
  Utbildningens längd: 3 h 30 min

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Luleå Stifts orgelspelarkurs

  Lärarledd

  I kursen ingår orgellektioner, musikteori, sånglektioner och kör

  UtbildningsformPå plats
 •  Microsoft 365 - mini

  Online

  Förkortad e-utbildning i Microsoft 365 anpassad till Svenska kyrkans användarregler. För förtroendevalda, kyrkogårdsarbetare, vaktmästare och andra roller som endast jobbar med Microsoft 365 via webbläsare och mobilen.
  Utbildningens längd ca 30 min.

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Mötesplats stift och student

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 oktober, 2022

  Kursen riktar sig till studerande till någon av de fyra kyrkliga profilerna, diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker, präst.
  Temat är Vi i församlingen – dagar om uppdrag och sammanhang
  Med fokus på den grundläggande uppgiften att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. 

  UtbildningsformPå plats
 •  Nätverk för andlig vård i hälso- och sjukvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 september, 2022

  Nätverk för fortbildning och fördjupning samt för att träffa kollegor och utbyta erfarenheter, idéer och kunskap. 
  Anmälan till respektive träff längst ner på sidan.

 •  Nätverk för dataskyddsfrågor

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 september, 2022

  Sedan 2022 driver Uppsala, Stockholms, Strängnäs och Växjö stift ett gemensamt nätverk för dataskyddsombud och andra GDPR-intresserade i pastorat och församlingar.

  UtbildningsformPå distans
 •  Nätverket för andakter och gudstjänster på äldreboenden

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 oktober, 2022

  Nätverket samlar medarbetare och ideella för delande, erfarenhetsutbyte och lärande kring gudstjänster och andakter på äldreboenden, vård- och omsorgsboenden och serviceboenden. Nätverket har två träffar per år.
  Anmälan längst ner på sidan.

 •  Nätverket för sinnesrogudstjänster

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 oktober, 2022

  Nätverket samlar intresserade för delande och erfarenhetsutbyte av arbetet med sinnesrogudstjänster. Nätverket är ekumeniskt och har två träffar per år.
  Anmälan till nätverksträff längst ner på sidan.

   

 •  Pedagogisk fortbildning för präster

  Lärarledd

  Kursen samlas totalt tre gånger under perioden oktober 2022 till januari 2023. Första tillfället tar sin rubrik från biskopsbrevet: ”…och lär dem”. Utgångspunkt är deltagarnas egna erfarenheter. Andra tillfället ”…och hindra dem inte” fokuserar bland annat på barn, unga och konfirmander. Tredje tillfället ”Följ med och se!” tar upp bibelmetodik och gudstjänstens pedagogik.

  Anmälan tas emot av Älvsby folkhögskola

  Länk för anmälan : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2FulaiBXxEvaG--Emzv3jD84erQyKQ6ZHWjPqnHzHyUo_-g/viewform

  Sista anmälningsdag 12 september.

  UtbildningsformPå plats
 •  Pilgrimsledarutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 augusti, 2022

  Grundkurs för dig som vill leda pilgrimsvandringar i kristen tradition.

  UtbildningsformPå plats
 •  Pilgrimsvandring

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 augusti, 2022

  Den längsta resan är resan inåt (D. Hammarskjöld). Luleå stift anordnar varje år en pilgrimsvandring efter Dag Hammarskjöldsleden mellan Abisko och Nikkaluokta.I år går vandringen av stapeln 26 augusti-1 september, med samling på Abisko turiststation 25/8.

  På vår vandring får vi tillfälle att gå i takt med våra tankar och med livet självt. Under en vecka blir vi medvandrare som vandrar, delar logi i STF:s stugor, hjälps åt att bära delar av vår gemensamma mat och tillaga den, men framför allt ges vi även möjlighet till reflektion både enskilt och i gruppen. Vi får möta såväl bibelordet som Dag Hammarskjölds tankar i dagliga andakter och mässa ute på fjället.

  UtbildningsformPå plats
 •  Retreat med personlig vägledning i ignatiansk tradition hösten

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 oktober, 2022

  I den ignatianska vägledningstraditionen söker vi upptäcka hur Gud är närvarande i våra liv och hur Gud kallar oss till sig.Vi gör det genom att uppmärksamma oss på det som djupast sätt berör oss.

  Varje dag möter du en av retreatens vägledare för reflektion över ditt liv,din tro och din bön.

  UtbildningsformPå plats
 •  Retreat på Stiftsgården hösten 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 november, 2022

  Retreaten vill ge en möjlighet för dig att under några dagar ta ett steg tillbaka från vardagsliv och aktivitet, för att tillsammans med andra få uppleva en tid i stillhet.Vi delar retreatens gemenskap, men utan att tala med varandra. Vi får möjlighet att fira gudstjänst och be, både enskilt och tillsammans med andra. Retreatens grundprogram ger dig en struktur för dagen att följa, men var och en är fri att delta eller inte vid de olika hållpunkterna. Retreaten vill bereda en trygg plats där du som deltagare kan få umgås med dig själv, dina egna tankar och känslor och med Gud. Under dagarna finns också möjlighet till samtal med retreatledarna.

  UtbildningsformPå plats
 •  Retreater i ignatiansk anda

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 augusti, 2022

  Stockholms stift arrangerar sex dagars retreat i januari och fyra dagars retreat i augusti på den katolska stiftsgården Marielund, samt fyra dagars online-retreat i oktober. I samtliga retreater ingår personlig vägledning.
  Anmälan till respektive retreat längst ner på sidan.

 •  Rutiner vid oro att barn far illa

  Online

  Svenska kyrkans medarbetare har en viktig uppgift i att agera för att skydda barn, bland annat genom anmälningsskyldighet vid oro om att barn far illa. Denna utbildning är till för att öka kompetens och göra oss modigare!
  Utbildningen kan genomföras enskilt, i mindre grupp eller i hela arbetslaget. Bäst är att så många som möjligt i arbetslaget går utbildningen och samtalar om den med varandra, så att det blir en kunskap som bärs tillsammans. Samtliga medarbetare i Svenska kyrkan har anmälningsskyldighet, därför är detta viktig kunskap för alla – dessutom är det kunskap som är användbar i alla sammanhang där vi möter barn, även i våra privatliv. På startsidan i utbildningen finns färdiga upplägg för hur man kan genomföra utbildningen i par, mindre grupp eller stor grupp.

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Säkerhet och krisberedskap

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 oktober, 2022

  En kurs i hur vi kan tänka kring säkerhet och krisberedskap vid resor och läger.
  Anmälan längst ner på sidan.

 •  Sammanträdet i Svenska kyrkan - från kallelse till protokoll för Luleå stifts församlingar och pastorat

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 augusti, 2022

  Vad är ett bra protokoll? Vem skriver vi för? Hur ser regelverket och kraven ut? Vad skiljer protokoll från minnesanteckningar? Och hur skriver vi lättlästa och begripliga protokoll? Under kursen behandlas bland annat kyrkoordningens formaliakrav, ordförandes roll, vad som ska ske inför sammanträdet (kallelse, kungörelse och beslutsunderlag), sammanträdets genomförande, justering, verkställighet samt överprövningsmöjligheter.

  UtbildningsformPå distans
 •  Stockholms stifts fastighetsforum 1 december

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 december, 2022

  Dagen erbjuder möjligheten till utblick, orientering och ökad förståelse för de framtida utmaningarna för Svenska kyrkan som fastighetsägare och förvaltare.
  Anmälan längst ner på sidan.

 •  Stockholms stifts kulturarvsdag 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 oktober, 2022

  En dag om brand, stöld och skadegörelse i kulturhistoriska kyrkliga miljöer.
  Anmälan längst ner på sidan.

 •  Svenska kyrkans miljöutbildning

  Online

  Syftet med miljöutbildningen är att ge anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkan en gemensam förståelse för vår tids miljöutmaningar och hur de kopplar till Svenska kyrkans verksamhet och identitet.
  Utbildningens längd: cirka 1 timme.

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Uppdrag: Diakoni

  Online

  Svenska kyrkan Luleå stift har tillsammans med nationell nivå har tagit fram e-utbildningen Uppdrag: Diakoni. Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och andra intresserade av verksamhetsområdet Diakoni.
  Utbildningens längd: ca 15 min

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Vägval Diakoni

  Lärarledd

  Vägval Diakoni är en helg för dig som är konfirmerad och vill träffa andra unga från församlingar i Uppsala stift. Tillsammans delar vi våra erfarenheter av diakonalt engagemang och lyfter in dem när vi skapar en mässa tillsammans. 

  UtbildningsformPå plats
 •  VÄGVAL Ledarskap 2022-2023

  Lärarledd

  VÄGVAL Ledarskap är för dig som är konfirmerad och går i gymnasiet och uppåt, och vill träffa andra unga från församlingar i Uppsala stift. Vi lär oss mer om bland annat att leda gruppsamtal och ta emot ett förtroende. Vi pratar om vad ett kristet ledarskap innebär och du får testa att leda lekar och andakter.

  UtbildningsformPå plats
 •  Webb för alla

  Online

  Utbildning i digital tillgänglighet för redaktörer och uppdragsgivare.
  Utbildningens längd: 20 min

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Webbinarium om Klimatklivet

  Lärarledd

  Gislaveds pastorat fick statligt bidrag från Klimatklivet för att byta ut tre fossileldade gaspannor mot fjärrvärme. Vill ni också få ekonomiskt stöd för ert klimatarbete?