Kurskatalog

Kategori
Administration
Allt för din anställning
Chef och ledare
Den grundläggande uppgiften
Ekonomi och finans
Fastigheter och kulturarv
Gemensamt arbetssätt, ekonomi och personal (GAS)
Hållbarhet
IT-system
Kommunikation
Övrigt

Sök

  
 

 •  14-16/1 Vuxenväg till tro – ledarutbildning katekumenat

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 januari, 2022

  Ledarutbildning för dig som är nyfiken på eller arbetar med katekumenatet i församlingen, i januari 2022 på Stiftsgården Stjärnholm. Under helgen firar vi katekumenatets fyra gudstjänster. Som nybörjare går du grundkursen, för dig som redan känner till metoden erbjuder vi en fortsättningskurs.

  UtbildningsformPå plats
 •  15/10 Nätverksdag diakoniassistenter

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 oktober, 2021

  Uppföljning av förra årets möte med diakonimedarbetare på andra tjänster än diakontjänster. 

  UtbildningsformPå distans
 •  22-24/10 IKON ungledarutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 oktober, 2021

  Tema: Psykisk hälsa– för dig som vill förstå, hantera och stötta någon som inte mår bra!
  För dig som är konfirmerad och vill få relevant utbildning som ung ledare. 

  UtbildningsformPå plats
 •  24/11 Tryggare rum - verktyg för inkludering i konfirmandverksamheten

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 november, 2021

  Webbinarium om hur jag som ledare kan skapa en konfirmandverksamhet som är öppen och inkluderande. Hur kan jag göra det möjligt för fler att delta i konfirmandverksamheten på lika villkor? Den här workshopen erbjuder dig som konfirmandledare verktyg att skapa en verksamhet som är ett tryggare rum för fler. 

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  25/10 alt 27/10 Administrationsträffar hösten 2021

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 oktober, 2021

  Nätverksträff med chefer och administratörer. Träffarna ger kunskap i att få uppdaterad information inom Svenska kyrkans gemensamma system och uppgifter inom administration. 

   
  UtbildningsformPå plats
 •  25/11 Klimaträttvisa – Hur jobbar Svenska kyrkan?

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 november, 2021

  Klimatkrisen är vår tids ödesfråga, hela ekosystem riskerar att kollapsa och redan idag leder dess följder till konflikter och att människor tvingas på flykt från sina hem. En halvdag om Act Svenska kyrkans arbete för klimaträttvisa och hur det globala arbetet hänger ihop med arbetet som sker på regional och lokal nivå.

  UtbildningsformPå distans
 •  27/10 Teologiskt rådslag i biskopsgården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 oktober, 2021

  Hur är det att vara barn och fira gudstjänst i Svenska kyrkan? Hur förhåller sig barn till de gudstjänster de deltar i? Svenska kyrkans gudstjänsthandbok slår fast att barn och ungas delaktighet i gudstjänsten är särskilt eftersträvansvärd. Hur förvaltar vi det uppdraget på ett klokt sätt? Vid höstens teologiska rådslag samlas vi för att lära oss mer om barns perspektiv på vår gudstjänst och tillsammans reflektera över hur vi kan bereda plats för det i våra församlingar. 

  UtbildningsformPå plats
 •  29/11 Grundkurs Kyrksam

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 november, 2021

  Grundkurs i Kyrksam för enhetsadministratörer, med regelverk och praktisk hantering. Kursen ger utöver helhetsgenomgång lite betoning på registreringar efter kyrkoval samt hantering av gruppverksamhet.

  UtbildningsformPå plats
 •  29-31/3 samt 21/4 Utvecklande ledarskap

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 mars, 2022

  Utbildningen omfattar sammanlagt fyra dagar, tre dagars grundutbildning samt en fördjupningsdag. Den leds av två erfarna externa UL-handledare med mångårig erfarenhet av ledarskapsutbildningar.

  UtbildningsformPå plats
 •  3-5/12 På Djupet, ett läger för unga vuxna

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 december, 2021

  "Livet, en ny chans, eller vad som för oss på djupet!" är temat för lägret.  Vi tar avstamp i en filmupplevelse och kommer också att använda oss av frälsarkransens pärlor. Samtal, vandringar, andakter, gudstjänst, måltider, spela spel står på programmet. För dig som har fyllt 18 år, på Stiftsgården Stjärnholm.

  UtbildningsformPå plats
 •  3-6/11 Allhelgonaläger

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 november, 2021

  Allhelgonalägret vänder sig till dig som är född år 2006 eller tidigare. I år är temat på lägret Huvudet i himlen och fötterna på jorden.

   

   
  UtbildningsformPå plats
 •  ACT-klimatkampanj och inspiration inför Julinsamlingen

  Lärarledd

  Webbinarium med information om ACT Svenska kyrkans internationella arbete och inspiration inför Julinsamlingen
  16/10 kl 10.00-14.30
  För internationella grupper, ombud och andra intresserade.
   

  UtbildningsformPå distans
 •  Agenda 2030 – 8 år kvar att göra skillnad!

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 november, 2021

  En kursdag där vi tillsammans identifierar kyrkans bidrag kopplat till de globala målen. Vi inspirerar varandra till nya delmål på vägen – för en hållbar kyrka i en hållbar värld.

 •  Att vara andlig vägledare på korta ignatianska retreater

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 oktober, 2021

  Vi utforskar heldagsretreat och retreat i vardagen (bönevecka med samtal) i församlingen - glädjeämnen, utmaningar och möjligheter för dig som andlig vägledare. Anmälan längst ner på sidan.

  UtbildningsformPå plats
 •  Avstämningsmöte Valnämnden

  Lärarledd

  Digital avstämning/lägesrapport  Valnämnder
  Några punkter vi vill lyfta

  • Tidplan och viktiga händelser
  • Er beredskap kring Pandemin
  • Mottagande av valmaterial i sommar
  • ​Valresultat system

   

  UtbildningsformPå distans
 •  Barn och unga, diakonalt perspektiv - fördjupningstillfällen hösten 2021

  Lärarledd

  Inspirations- och fortbildningstillfällen för medarbetare som möter barn och unga i församlingens vardagsliv, med särskilt diakonalt fokus.

 •  Barnens bästa bibel

  Lärarledd

  Pedagogiskt arbete med bas i bibeln - vi inspirerar varandra in i        finplaneringen av hösten.

 •  Barnens bästa bibel

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 oktober, 2021

  BARNENS BÄSTA BIBEL-SPÅRET

 •  Barnens bästa bibel

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 november, 2021

  BARNENS BÄSTA BIBEL-SPÅRET

 •  Certifieringskurs i Kbok i Strängnäs stift 24-25 november

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 november, 2021

  Grundkurs i kyrkobokföring, regelverk och praktisk hantering. Kursen ger certifiering till att arbeta med kyrkobokföring inom Svenska kyrkan.

  UtbildningsformPå plats
 •  Certifieringskurs Kbok

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 november, 2021

  Kursinnehåll:
   • Kyrkobokföring med programmet KBok
   • Kyrkoordningens regelverk, övriga lagar och förordningar
   • Tillämpningsövningar

 •  Civilkurage Online

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 oktober, 2021

  Hur praktiserar vi kristen tro i sociala medier?

  UtbildningsformPå distans
 •  Digital mötesplats

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 oktober, 2021

  Allmänna spåret, där blandade frågor kring barn och unga lyfts.

 •  Digital mötesplats

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 november, 2021

  Allmänna spåret, där blandade frågor kring barn och unga lyfts.

 •  Digital mötesplats

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 16 december, 2021

  Allmänna spåret, där blandade frågor kring barn och unga lyfts.

 •  Digital samordnarutbildning

  Lärarledd

  Utbildning 23 september för dig som är samordnare, kontaktperson eller ombud för det internationella arbetet i församlingen.
  Innehåll och medverkan från kyrkokansliets internationella avdelning i Uppsala.
  Deltagande via länk som sänds efter anmälan.
  Anmälan till Älvsby folkhögskola senast 16 sept via länk nedan:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTpLGrjzYuMusqgnz0EoxeAjonqOIdT3RuIxN2lV8K5uYT9g/viewform 

  UtbildningsformPå distans
 •  Fortbildning för nätverket Barn och sorg

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 oktober, 2021

  Fortbildning om hur hur vi bättre kan stödja sörjande barn och ungdomar genom att utbilda lärare och annan skolpersonal om sorg.

  UtbildningsformPå distans
 •  Framtidsfredag Uppsala stift

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 oktober, 2021

  Välkommen att delta i hoppfulla och lärande samtal om klimat- och miljöfrågor under hösten 2021.

  UtbildningsformPå distans
 •  Gynna Livet

  Lärarledd

  INSTÄLLD

   En inre och yttre omställningsresa ”Vi lever i en tid där många frågor ställs på sin spets.  "  Den här kursen handlar om vad vi gör nu. ”

  6 sept 2021 - 17 april 2022, Distans + 6 träffar, 50% Studietakt
  Anmälan sker via Edelviks folkhögskola:
  Följ länken nedan för mer information samt anmälan:
  https://edelvik.se/gynna-livet/

  UtbildningsformBlandat lärande
 •  Handledarutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 november, 2021

  Den 18 november bjuder Karlstads stift och Svenska Kyrkans Unga in till en handledarutbildning för dig som handleder ideella medarbetare i gudstjänst, studenter vid Svenska kyrkans profilutbildningar och unga ledare.

 •  Handlingsplanskurs och revideringsdygn för konfirmandarbetslag

  Lärarledd

  Välkommen till handlingsplanskurs eller revideringsdygn för konfirmandarbetslag i Uppsala stift.

  UtbildningsformPå plats
 •  Hur mår du idag och hur känns det att leva?

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 november, 2021

  Leva med ovisshet - samtal om existentiell hälsa

 •  Inspirationsdag solenergi

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 oktober, 2021

  Välkommen till en halvdag om solenergi och solceller. Under dagen får vi lyssna på Sveriges mest anlitade energiföreläsare Lars Andrén. Medverkar gör även bland annat Piteå församling och Värö-Stråvalla församling som berättar om sina erfarenheter om att installera solceller.

  UtbildningsformPå distans
 •  Julkampanjupptakt

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 november, 2021

  Inspiration och pepp inför Act Svenska kyrkans julkampanj 2021/2022.

 •  Kick off för arbetet kring revidering av kursplan

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 november, 2021

  Välkommen på Kick off för arbetet kring revidering av kursplan Unga ledare steg 1

 •  Kickoff för klimatet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 januari, 2022

  Välkommen till en förmiddag fylld med inspirerande föreläsningar, reflekterande samtal och en workshop om hur vi stärker klimatarbetet framåt.
  Starta året 2022 med att få energi till att göra ordentlig verkstad i klimatarbetet!

  UtbildningsformPå distans
 •  Klimatmorgon gånger två

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 november, 2021

  Morgonseminarier kring Stockholms stifts klimat- och miljödiplomeringsarbete.

 •  Kurs och frågestund med Asylrättscentrum

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 oktober, 2021

  Aktuell föreläsning och frågestund med Asylrättscentrum.

 •  Kyrkoval 2021 Introduktion

  Online

  Introduktion Kyrkovalet 2021
  Den här utbildningsmodulen är en introduktion till kyrkovalsarbetet där vi översiktligt ser hur allt hänger ihop.
  Utbildningens längd: 15 min

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Kyrkoval 2021 Nomineringsgrupper samt Grupp- & kandidatsystemet

  Online

  Den här utbildningen går igenom viktiga datum och regelverk kring nomineringsgrupper samt Grupp- och kandidatsystemet inför kyrkovalet 2021.
  Utbildningens längd: 60 min

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Kyrkoval 2021 Röstmottagare och handhavande röstningslokal

  Online

  E-utbildning för de som ska jobba som röstmottagare i röstningslokal.

  Utbildningens längd: 45 min

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Kyrkoval 2021 Valdistriktshantering och Vallokalssystemet period 1 för valnämnder

  Online

  Den här utbildning innehåller information om Valdistriktshantering samt filmad manual för Vallokalssytemet period 1.

  Utbildningens längd: 40 min

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Kyrkoval 2021 Valförrättare och handhavande vallokal

  Online

  Den här e-utbildningen innehåller en genomgång av valförrättarens uppgifter och handhavandet i vallokalen samt hur den preliminära röstsammanräkningen går till. Utbildningen innehåller även en filmad manual av rapporteringen av det preliminära valresultatet i Valresultatsystemet.

  Utbildningens längd: 60 minuter

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Kyrkoval 2021 Valnämndens uppgifter

  Online

  I den här e-utbildningen går vi igenom vad valnämnden har för uppdrag och uppgifter i arbetet med kyrkovalet 2021.
  Utbildningens längd: 25 min

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Ledarutbildning för livsberättargrupper

  Lärarledd

  Denna ledarutbildning riktar sig till dig som vill leda livsberättargrupper i form av en studiecirkel. Efter utbildningen kan du tillsammans med en till ledare erbjuda äldre personer (75+) att delta i en livsberättargrupp.

  Anmälan via Sensus, klicka här

  UtbildningsformPå plats
 •  Lokalförsörjningsplanering i Svenska kyrkan

  Online

  Lokalförsörjningsplanering i
  Svenska kyrkan
  Utbildningens längd: 3 h 30 min

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Luleå Stifts orgelspelarkurs

  Lärarledd

  Kursen riktar sig till orgelspelare som hjälper till i sina församlingar, nybörjare som vill pröva på, anställda kyrkomusiker som vill ha mer repertoar och teknik
  Alla får lektioner utifrån sin nivå.
  Kursinnehåll Solistisk och liturgisk orgel, musikteori, sång

  UtbildningsformPå distans
 •  MHFA–Mental Health First Aid - Första hjälpen till psykisk hälsa Unga/Äldre

  Lärarledd

  Kursen lär ut de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna samt ger dig en konkret handlingsplan i hur du kan stödja unga/äldre människor som lider av psykisk ohälsa.

  Efter genomförd kurs blir du av Karolinska institutet certifierad Första hjälpare.
  Att som medmänniska få vara ett ställföreträdande hopp när livet är svårt - det är det vi är kallade till.

  UtbildningsformPå plats
 •  Microsoft 365 - mini

  Online

  Förkortad e-utbildning i Microsoft 365 anpassad till Svenska kyrkans användarregler. För förtroendevalda, kyrkogårdsarbetare, vaktmästare och andra roller som endast jobbar med Microsoft 365 via webbläsare och mobilen.
  Utbildningens längd ca 30 min.

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Mosaik-konfirmandläger 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 februari, 2022

  Kommer du att vara ledare för en mindre konfirmandgrupp (med max 10 konfirmander). Välkommen på läger tillsammans med andra mindre grupper.

  UtbildningsformPå plats
 •  Mötesplats KONFIRMAND

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 oktober, 2021

  Mötesplats KONFIRMAND är en dag med föredrag, samtal och möjlighet till nätverkande – en möjlighet för anställda som arbetar med konfirmander att mötas, inspireras och dela erfarenheter.

  UtbildningsformPå distans
 •  Mötesplats Stift och Student, MSS

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 oktober, 2021

  Vi i församlingen - dagar om uppdrag och sammanhang. Digital kurs.

  UtbildningsformPå plats
 •  Mötesplats stift student

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 september, 2021

  Mötesplats stift och student (MSS) syftar till en ökad kännedom om det stift man tänker sig att vara verksam i samt ger tillfälle till möte med blivande kyrkomedarbetare inom andra yrkesgrupper.

 •  Nätverk för andlig vård i hälso- och sjukvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 oktober, 2021

  Nätverk för fortbildning och fördjupning samt för att träffa kollegor och utbyta erfarenheter, idéer och kunskap. 

 •  Nätverk för dataskyddsombud i Stockholms och Uppsala stift

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 november, 2021

  Uppsala och Stockholms stift har ett gemensamt nätverk för dataskyddsombud som träffas fyra gånger per år.

  UtbildningsformPå distans
 •  Nätverk för ungdomsdiakoni

  Lärarledd

  Nätverket för ungdomsdiakoni är öppet för diakoner och diakonimedarbetare med tydlig inriktning på att arbeta diakonalt med ungdomar. Gruppen träffas 1-2 gånger per år och nya deltagare är varmt välkomna! 

 •  Nätverket för andakter och gudstjänster på äldreboenden

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 oktober, 2021

  Nätverket samlar medarbetare och ideella för delande, erfarenhetsutbyte och lärande kring gudstjänster och andakter på äldreboenden, vård- och omsorgsboenden och serviceboenden. Nätverket har två träffar per år.

 •  Nätverket för sinnesrogudstjänster

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 8 oktober, 2021

  Nätverket samlar intresserade för delande och erfarenhetsutbyte av arbetet med sinnesrogudstjänster. Nätverket är ekumeniskt och har två träffar per år.

 •  Nätverket för stöd till barn, unga och familjer i sorg

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 21 oktober, 2021

  Nätverket träffas en gång per termin för att utbyta erfarenheter, lära av varandra samt utöka samverkan.

  UtbildningsformPå distans
 •  Nätverksträff för migration och inkludering

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 november, 2021

  Nätverket möts om frågor rörande migration och inkludering.

 •  NPF idag – webbinarium med föreläsning om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Lärarledd

  Att deltagarna ska få möjlighet till kunskapsinhämtning om aktuell forskning om NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) samt erfarenhetsutbyte om aktuella frågor när det gäller kyrkans möte med barn och unga i behov av särskilt stöd.
  Onsdag 27 oktober 2021, kl 08.45 - 12.15
  Anmälan
  sker till Solviks folkhögskola via länken nedan:
  https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=13485
  Sista anmälningsdag fredag 8 oktober 2021

  UtbildningsformPå distans
 •  Predika mera

  Lärarledd

  Hård bud! Höstens bibelfördjupning tillsammans med teol dr Jesper Svartvik

 •  Reflektionsdygn för kriminalsjälavårdare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 februari, 2022

  Erfarenhetsutbyte och påfyllning för kriminalsjälavårdare.

   
  UtbildningsformPå plats
 •  Retreat i rörelse

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 oktober, 2021

  Inbjudan till retreat i ignatiansk anda, vilket betyder att den är inspirerad av den baskiske femtonhundratalssoldaten Ignatius av Loyla, som blev en mystiker.

 •  Retreat på finska

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 19 november, 2021

   Tervetuloa suomenkieliseen syysretriittiin. Retriitin ohjelma koostuu rukoushetkistä, virikepuheista, omasta ajasta ja luonnossa liikkumisesta.  

  UtbildningsformPå plats
 •  Rutiner vid oro om att barn far illa

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 oktober, 2021

  Utbildning i vad man ska göra vid oro om att barn far illa.

  UtbildningsformPå distans
 •  Själavård helt enkelt

  Lärarledd

  Detta är en kurs om möten och samtal för dig som vill fördjupa dig och bli inspirerad av en själavårdstradition influerad av den ekumeniska rörelsen som inkluderar både präster, diakoner, pedagoger, musiker, ordensfolk & lekfolk, vars rötter går tillbaka till Jesuitordens grundare, Ignatius av Loyola.

  Den teologiska utgångspunkten är befrielseteologin som grundar sig i den lokala församlingens liv.

 •  Själavårdens möjlighet att känna igen, bemöta och förebygga destruktiva trossystem och hot mot demokratin?

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 september, 2021

  Konspirationsteorier som destruktiva trossystem och hot mot demokratin: Själavårdens möjlighet att känna igen, bemöta och förebygga

  UtbildningsformPå distans
 •  Stockholms stifts fastighetsdag 2021

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 december, 2021

  Aktuella teman, projekt och frågor inom fastighets- och kulturarvsområdet.

 •  Stockholms stifts kulturarvsdag 2021

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 oktober, 2021

  Dagen behandlar kyrkliga inventarier och inredning utifrån olika aspekter såsom dokumentation, vård och tillgänglighet.

 •  Stockholms stifts ledarnätverk för ignatiansk andlighet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 december, 2021

  Mötesplats för delande av erfarenheter, information och reflektion kring ignatiansk andlighet. 
  Anmälan till respektive nätverksträff längst ner på sidan.

  UtbildningsformPå plats
 •  Svenska kyrkans miljöutbildning

  Online

  Syftet med miljöutbildningen är att ge anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkan en gemensam förståelse för vår tids miljöutmaningar och hur de kopplar till Svenska kyrkans verksamhet och identitet.
  Utbildningens längd: cirka 1 timme.

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Te och teologi hösten 2021

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 oktober, 2021

  Te och Teologi är ett forum där vi kan träffas under lättsamma förhållanden för teologisk reflektion kring olika ämnen.

 •  Teologiskt fönster

  Lärarledd

  Stiftsadjunkten Susanna Gunner från vårt vänstift i Norwich föreläser om hur stiftet arbetar med trosfördjupning och andlig växt.
  Därefter reflekterar vi i grupp och tillsammans över likheter och skillnader mellan våra kyrkor och vad vi kan lära av varandra.

  UtbildningsformPå distans
 •  Teologiskt fönster - paradoxal verklighet - om barn och gudstjänster

  Lärarledd

  Det talas ofta om vikten av barns plats och deltagande i gudstjänsten, men hur uppfattar de själva gudstjänsten och sin delaktighet i den? Karin Rubensons avhandling sätter fokus på barn som en del av en gudstjänstfirande församling. Genom att undersöka barns erfarenheter av liturgi bidrar avhandlingen in i ett liturgiskt och praktisk-teologiskt samtal samtidigt som barns aktörskap i gudstjänster lyfts fram. Avhandlingen bygger på intervjuer och observationer i församlingar i Svenska kyrkan, likväl som tvärvetenskapligt teoretiskt arbete.

  UtbildningsformPå distans
 •  Träff för samverkan inom inkludering och mångfald i Stockholms stift

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 oktober, 2021

  Välkommen på en digital träff för bättre samverkan i Stockholms stift inom arbetet med inkludering och mångfald. Torsdag 28 oktober kl 09-12. 
  Kursledarna finns på plats från 8.30 för mingel och teknisk support. Anmälan under Tillfällen längst ner på sidan.

 •  Vägval LEDARSKAP

  Lärarledd

  Vägval LEDARSKAP är en ledarutbildning i tre steg som vill ge unga ledare grundläggande verktyg för sitt ledarskap.

  UtbildningsformPå plats
 •  Vägval MUSIK

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 januari, 2022

  Här finns två inriktningar "Vägval MUSIK" och "Vägval KYRKOMUSIKER".

  UtbildningsformPå plats
 •  Vägval VOLONTÄR

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 oktober, 2021

  Vägval VOLONTÄR är ett erbjudande till alla unga som är konfirmerade och har ett ideellt engagemang. Detta görs med fördel tillsammans med församlingens anställda.

  UtbildningsformPå plats
 •  Vi kallades för grötstugebarn

  Lärarledd

  Assimilerings politik i Tornedalen - Påtvingad eller frivillig
  Föreläsningens första del ger en historisk bild av det som hände i norra Sverige när svenska språket och kulturen infördes på bekostnad av språk och kultur hos de finska- och meänkielitalande.
  Den andra delen av föreläsningen handlar om det uppdrag som sannings- och försoningskommissionen för tornedalningar, kväner och lantalaiset har fått av regeringen.

  Läs mer: https://komisuuni.se/

  UtbildningsformPå distans
 •  Webb för alla

  Online

  Utbildning i digital tillgänglighet för redaktörer och uppdragsgivare.
  Utbildningens längd: 20 min

  UtbildningsformOnline/e-utbildning