Vuxenväg till tro – ledarutbildning katekumenat

Målgrupp

Medarbetare i församling; anställda såväl som ideella.

Mål och syfte

Att erbjuda en helgutbildning där medarbetare i församling kan lära sig mer om Katekumenat - vuxenväg till tro, en metod som vänder sig till vuxna som söker undervisning och som vill finna en tro.  Under helgen erbjuder vi två parallella kurser (grundkurs och fortsättningskurs) där gudstjänster, måltider och en föreläsning på fredag kväll är gemensam. 

Arrangör

Kursen ges i samverkan mellan Strängnäs, Uppsala, Linköpings och Stockholms stift, Föreningen för katekumenatet i Sverige och Sensus. 
Läs mer här: https://katekumenatet.se/

 

Kursledning

Göran Rehnström, Per Ingvarsson, Meta Måhl, Christer Hansson, Lena Lundberg, Elisabeth Edlund, Lisbeth Strand Järpehag, Anna Norrby, samt Charlotte Bachelder. Under söndagen medverkar biskop em. Hans-Erik Nordin.

Innehåll

Kursen startar kl 15.00 på fredag med gemensam samling och avslutas efter lunch på söndag. Under helgen löper två parallella kurser där gudstjänster, måltider och en föreläsning på fredag kväll är gemensamma:

Grundkurs
För dig som inte tidigare gått någon kurs men som är nyfiken på eller arbetar med katekumenatet i församlingen.

Fortsättningskurs
Består av ett inledande seminarium och två pass med valbara workshops samt en föreläsning söndag förmiddag av biskop em. Hans-Erik Nordin över temat ”Det goda samtalets förutsättningar”. Du gör dina val i anmälningsformuläret. 

 
På fredag kväll gästas vi av prästerna bakom podcasten Präster med gäster, Annafia Trollbäck och Rebecka Tudor, som tillsammans med oss associerar fritt, tänker högt och drömmer stort om samtidens människas längtan efter det heliga.  
 

Valbara workshops fortsättningskursen

1a Medvandraren i katekumenatet och i församlingen  
Att vara medvandrare är en omistlig uppgift i Katekumenatet. Det kan samtidigt vara en utsatt och utmanade roll. Vi delar erfarenheter kring medvandrarskapet. Vi samtalar om rollen, uppgifterna, rekryteringen, förväntningar och utmaningar.
Ledare: Elisabeth S Edlund, Lena Lundberg

 
1b Att predika för sökare och katekumener 
Hur bevarar vi upptäckandes glädje i mötet med bibeltexten och hur förhåller vi oss till det som skaver? En workshop där vi stannar upp inför några konkreta bibeltexter och bibelpersoner och tillsammans funderar över deras tilltal till oss. Till denna workshop är både präster, ledare och medvandrare välkomna för att lyfta fram olika perspektiv på förkunnelse och lyssnande. 
Ledare: Göran Rehnström, Anna Norrby 

1c Katekumenatets liturgier 
Hur kan vi gestalta Katekumenatets liturgier hemma i församlingen? Vi delar tankar och erfarenheter av texter, förkunnelse, symbolhandlingar och val av psalmer och musik så att de möter gruppens behov och sökande på livets och trons vandring.
Ledare: Per Ingvarsson, Charlotte Bachelder 

2a Hur min livsberättelse möter bibelberättelsen 
Hur kan våra egna liv och livserfarenheter tolkas med hjälp av bibelns berättelser?  I denna workshop delar vi erfarenheter av hur vi i en katekumenatsgrupp samtalar om våra livsberättelser och hur de kan möta bibelberättelsen.  Vi använder oss av ett existentiellt perspektiv när vi arbetar med texterna. 
Ledare: Göran Rehnström, Lena Lundberg

2b Musiken i katekumenatet kopplat till livsberättelsen  
Musiken är en gåva som tröstar och följer oss genom livet. Musiken kan ibland sätta ord på våra tankar, öppna livsberättelsen och göra det möjligt att dela den.  Under workshopen delar vi och prövar hur vi kan använda detta som en metod i katekumenatet.
Ledare: Per Ingvarsson, Lisbeth Strand Järpehag 

2c Att använda flera sinnen
I denna workshop får du modeller för hur du kan lägga upp olika övningar med din katekumenatsgrupp. Du får själv praktiskt testa på några övningar där flera sinnen får ta plats. Hur kan ex. en gemensam upplevelsevandring med katekumenatsgruppen bli ett inledande moment till den individuella livsberättelsen? Vi delar med oss av övningar och erfarenheter från arbetet på hemmaplan.
Ledare: Meta Måhl, Elisabeth S Edlund

 

Kostnad

4 000 kr. I kostnaden ingår del i dubbelrum, kurskostnad, kursmaterial samt kost och logi. Utan boende på stiftsgården är kostnaden 3 200 kr inkl. kursmaterial och alla måltider. Skulle du av någon anledning inte vilja dela rum, hänvisar vi till hotell i Nyköping eller Oxelösund; då bokar och betalar du själv.

Tänk på att det kan vara bra att åka som ett team från församlingen med ledare, kaplan och medvandrare. 

Kontakt

Vid frågor om kursinnehållet: Charlotte Bachelder; 0152-234 85, charlotte.bachelder@svenskakyrkan.se.
Vid praktiska frågor kring anmälan eller boendet: Anna-Maija Junnila; 0152-234 83, anna-maija.junnila@svenskakyrkan.se

Våra anmälningsvillkor

Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Vid styrkt sjukdom debiteras 20% av avgiften.Vid anmälan efter sista anmälningsdag fram till 7 dagar innan kursstart faktureras 20 % extra av kursavgiften. Vid anmälan inom 7 dagar innan kursstart faktureras 50 % extra av kursavgiften. Vänligen läs våra fullständiga av- och ombokningsregler här.​