Teologiskt fönster

Stiftsadjunkten Susanna Gunner från vårt vänstift i Norwich föreläser om hur stiftet arbetar med trosfördjupning och andlig växt.
Därefter reflekterar vi i grupp och tillsammans över likheter och skillnader mellan våra kyrkor och vad vi kan lära av varandra.

Målgrupp

Teologiskt fönster är ett forum för teologiska frågor i församlingsarbetet. Det är öppet för alla intresserade.

Innehåll

”Nurturing Discipleship and Spirituality in the Diocese of Norwich” – om trosfördjupning, lärande och undervisning i vårt vänstift.
Stiftsadjunkten Susanna Gunner från vårt vänstift i Norwich föreläser om hur stiftet arbetar med trosfördjupning och andlig växt. Susanna är präst och har arbetat med lärande och lärjungaskap i många år, främst med inriktning på vuxna. Hon har bland annat gjort bibelstudiematerial, introduktioner till kyrkoåret, konstvandringar, kyrkorumspedagogiskt arbete och i år ansvarar hon för stiftets fastereflektioner på nätet. Ta gärna en titt på dem inför föreläsningen, om du hinner: https://40words.dioceseofnorwich.org  Hennes arbete har blivit uppmärksammat och förra året utnämndes hon till en av drottningens hovpredikanter, en hederstitel som också innebär att hon predikar och leder gudstjänst vid hovet ibland.

I sitt föredrag berättar Susanna Gunner om stiftets arbete och om lärande och trosundervisning i Church of England. Därefter reflekterar vi i grupp och tillsammans över likheter och skillnader mellan våra kyrkor och vad vi kan lära av varandra. Föreläsningen hålls på engelska (Susannas engelska är mycket tydlig och lätt att uppfatta och det går bra att ställa klargörande frågor på svenska om något var svårt att hänga med på), gruppsamtalen sker på svenska och vårt gemensamma samtal på både engelska och svenska. Det går bra att ställa frågor och kommentera på svenska.

Kontakt

Åsa Björkman
Asa.bjorkman@svenskakyrkan.se
Tfn 0920-26 47 38

Arrangör

Luleå Stift

Kostnad

Ingen kostnad