Kurskatalog

Kategori
Administration
Allt för din anställning
Chef och ledare
Den grundläggande uppgiften
Ekonomi och finans
Fastigheter och kulturarv
Gemensamt arbetssätt, ekonomi och personal (GAS)
Hållbarhet
IT-system
Kommunikation
Övrigt

Sök

  
 

 •  Årsredovisning och verksamhetsuppföljning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 5 maj, 2022

  Vi går igenom grunderna kring årsredovisning och verksamhetsuppföljning.

   

  -Årshjul
  -Resultaträkning
  -Balansräkning
  -Målkapital
  -Kyrko- och begravningsavgift
  -Ekonomiska nyckeltal
  -Begravningsverksamhetens särredovisning

   

  UtbildningsformPå distans
 •  Barnens bästa bibel

  Lärarledd

  Pedagogiskt arbete med bas i bibeln - vi inspirerar varandra in i        finplaneringen av hösten.

 •  Barnets rätt - grundutbildning om Barnkonsekvensanalys

  Lärarledd

  Utbildningen består av 3 delar som är gemensamt för alla.
  Del 4 riktar sig till de som fått i uppgift att skriva Barnkonsekvensanalyser.

  Del 1 Introduktionspass 1 timme digitalt vid två tider den 31 aug 2022, 13-14.30 eller 18-19.30
  Del 2 Församlingens egen studiecirkel på hemmaplan vid 3 tillfällen-Barnets rätt utbildning via Sensus. 2022
  Del 3 Barnrättsdag då vi möts fysiskt på plats. 5 olika platser i stiftet att välja på. Nov 2022
  Del 4 Fördjupning BKA- Digitalt utbildningspass med konkreta tips och verktyg för att skriva en BKA.
  Tidpunkt:  jan/feb 2023, ca 3 timmar. ( separat kursinbjudan med anmälan kommer)

  Anmälan via Sensus https://sensus.wufoo.com/forms/grundutbildning-om-barnkonsekvensanalys/

  UtbildningsformBlandat lärande
 •  Barnledarforum 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 augusti, 2022

  Lärande och undervisning – att tala med barn om Gud. 

  UtbildningsformPå plats
 •  Budget och verksamhetsplan

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 oktober, 2022

  Genomgång av innehållet i budget och verksamhetsplan.

  -Årshjul
  -Budgetdirektiv
  -Intäkter
  -Personal- och verksamhetsbudget
  -Investeringar och underhåll
  -Verksamhetsindelning
  -Särredovisning av begravningsverksamheten
   
  UtbildningsformPå distans
 •  Certifieringskurs i Kbok i Strängnäs stift 15-16 mars 2022

  Lärarledd

  Grundkurs i kyrkobokföring, regelverk och praktisk hantering. Kursen ger certifiering till att arbeta med kyrkobokföring inom Svenska kyrkan.

  För chefer och administratörer som ska ansvara för/arbeta med kyrkobokföring.

  UtbildningsformPå plats
 •  Digitala boksamtal om: Ärkebiskopens fastebok 2022 - Att bevara vår mänsklighet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 februari, 2022

  Under februari samlar vi till tre digitala boksamtal kring ärkebiskopens fastebok 2022. Varje tillfälle inleds med en kort introduktion till ett av bokens teman. Vi samtalar sedan i mindre grupper, och avslutar gemensamt. Det är inte nödvändigt att kunna delta vid alla tillfällen för att anmäla sig.

  Boksamtalen sker inför fastan och kan användas som förberedelse för att använda boken i församlingens verksamhet.

  UtbildningsformPå distans
 •  Fånga det du ser

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 maj, 2022

  Grunderna i fototeknik med frilansfotografen Magnus Aronson.

  UtbildningsformPå plats
 •  Fokus Konfirmand: Ny i konfirmandarbete

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 februari, 2022

  Del 1 är en heldag full av praktiska övningar och metoder för konfirmandarbete. Dessutom tittar vi på hur konfirmandupplägg kan se ut och enskilda konfirmandpass.​
  Del 2 är en digital träff där du får veta mer om "Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete i Strängnäs stift" och metoder för konfirmandpass.​
  Dagen är präglad av praktiska övningar och metoder. 

  UtbildningsformPå plats
 •  Föreläsning: Vad gör sorgen med kroppen?

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 mars, 2022

  Föreläsning med Satu Hirsch Fjellstedt, leg psykoterapeut och teolog.

  UtbildningsformPå plats
 •  Församlingsrådet i fokus

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 april, 2022

  Grundläggande kunskaper om uppdraget i församlingsråd och vilka möjligheter det ger. Utbildningen förutsätter att den präst som sitter i församlingsrådet deltar. Vi varvar teoretiska inslag med gruppsamtal där vi delar erfarenheter. 
   

  UtbildningsformPå plats
 •  Fortbildning i andlig vägledning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 mars, 2022

  Digital workshop - Gudsbild i rörelse 10 mars.
  Vi utforskar gudsbilder i möten mellan pilgrim och andlig vägledare, konsekvenser, utmaningar och möjligheter.

 •  Forumdagar om Lärande och undervisning

  Lärarledd

  Föreläsningar, samtal och delande av konkreta verktyg om den del av församlingens grundläggande uppgift som handlar om undervisning.
  Innehållet är ett led i det nationella programmet för Lärande och undervisning och en uppföljning av biskopsbrevet om lärande och undervisning.
  Kursen består av två dagar, en gemensam dag för alla församlingar samt en kontraktsvis samling.
  Anmälan görs till två olika dagar, den första gemensamma och den för respektive kontakt. Detta val görs i samband med anmälan.

  Anmälan via Älvsby Folkhögskolahttp://alvsbyfolkhogskola.nu/forumdagar-om-larande-och-undervisning/

  23, 24 augusti samt 1 september 2022

  UtbildningsformBlandat lärande
 •  Grundkurs i Kyrksam Strängnäs stift 14 mars 2022

  Lärarledd

  Grundkurs i Kyrksam för enhetsadministratörer, med regelverk och praktisk hantering. Kursen ger utöver helhetsgenomgång lite betoning på registreringar av medarbetare/förtroendevalda, hantering av gruppverksamhet. Rapporter och kontaktfunktioner.

  För chefer och administratörer som ska ansvara för/arbeta med Kyrksam.
  På Stiftsgården Stjärnholm 

  UtbildningsformPå plats
 •  Handledarutbildning för dem som leder unga ideella i församling

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 april, 2022

  För dig som arbetar med unga ledare i konfirmandverksamhet, barnverksamhet mm.
  Kursen ges parallellt med stiftets praktikhandledarutbildning.
   

  UtbildningsformPå plats
 •  Information om vägen till att bli diakon

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 februari, 2022

  Det här informationstillfället ger en beskrivning av hur vägen till att bli diakon ser ut. Här ges även möjlighet ställa frågor och att få kontaktuppgifter till olika församlingar och deras medarbetare. När du anmält dig kommer du i god tid att få en videolänk till mötet via mejl. Vi behöver din adress, så att vi kan skicka dig informationsbroschyr och litteratur, vilka ytterligare tydliggör vägen till att bli diakon samt vad ett diakonalt arbete kan handla om.

  UtbildningsformPå distans
 •  Inspirationsdag om kontakten kyrka-skola

  Lärarledd

  : Deltagarna ska få inspiration och information om olika upplägg och metoder som finns att tillgå i kontakten med skolans värld, som ett smörgåsbord.
  Konkreta lokala exempel på hur man kan möta skolan från olika medarbetare i Luleå stift.
  Samtal om ekumenisk samverkan på orten.

  24 februari 2022, 09.00 - 12.00

  Anmälan tas emot av: Sensus studieförbund
  Länk för anmälan: https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/inspirationsdag-om-kontakten-kyrka-skola-412043/

  UtbildningsformPå distans
 •  Introduktion för förtroendevalda

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 februari, 2022

  En "kick-off" för att rusta förtroendevalda i Uppsala stift inför mandatperioden. 

  UtbildningsformPå plats
 •  Introduktionskurs om kontakten kyrka skola

  Lärarledd

  Jag vill ha kontakt med skolan, hur gör jag ?

  16 maj 2022 Stiftsgården, Skellefteå
  18 maj 2022 S:t Mikaelsgården, Lycksele
  23 maj 2022  Församlingsgården Strandplan 25, Boden
  24 maj 2022 Församlingsgården, Gällivare
  Tidsramar: 09:30-15:30

  Anmälan via Sensus Studieförbund: 

  https://sensus.wufoo.com/forms/introduktionsdag-skolakyrka/

   

  UtbildningsformPå plats
 •  Kickoff för klimatet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 28 januari, 2022

  Välkommen till en förmiddag med en inspirerande föreläsning, reflekterande samtal och en workshop om hur vi stärker klimatarbetet framåt.

  UtbildningsformPå distans
 •  Konfirmanddagar i Gällivare Malmbergets pastorat och Södra Lapplands pastorat

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 mars, 2022

  Utbildning och fördjupning när det gäller konfirmandarbetet, med utgångspunkt från de reviderade konfirmandriktlinjerna som togs i bruk under 2020.

  Det finns två tillfällen

  • 30/3 2022 Gällivare Malmbergets pastorat och Norra Norrbottens kontrakt
  • 10/5 2022 Vilhelmina församling, Södra Lapplands kontrakt
  UtbildningsformPå plats
 •  Kyrka skola möts

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 mars, 2022

  Kyrka skola möts

 •  Kyrkorådet som arbetsgivare

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 27 september, 2022

  Kyrkorådet utgör styrelse i församling eller i pastorat, vilket innebär att kyrkorådet är arbetsgivare. 

  Kyrkorådet styr och fattar övergripande beslut inom ramen för de mål och den inriktning som kyrkofullmäktige beslutar om. 

  Kyrkoherden leder all daglig verksamhet och har därmed ansvar för det operativa arbetet. 

  UtbildningsformPå distans
 •  Kyrkorådsutbildning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 mars, 2022

  Kyrkorådet styr och kyrkoherden leder. Samsyn och samspel är viktiga förutsättningar för att skapa goda förutsättningar för pastorat och församling att fullgöra sitt uppdrag.  Kyrkoherden är en nyckelperson i kyrkorådet och vi förutsätter därför deltagande av kyrkoherde

  UtbildningsformPå plats
 •  Kyrkoval 2021 Introduktion

  Online

  Introduktion Kyrkovalet 2021
  Den här utbildningsmodulen är en introduktion till kyrkovalsarbetet där vi översiktligt ser hur allt hänger ihop.
  Utbildningens längd: 15 min

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Kyrkoval 2021 Nomineringsgrupper samt Grupp- & kandidatsystemet

  Online

  Den här utbildningen går igenom viktiga datum och regelverk kring nomineringsgrupper samt Grupp- och kandidatsystemet inför kyrkovalet 2021.
  Utbildningens längd: 60 min

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Kyrkoval 2021 Röstmottagare och handhavande röstningslokal

  Online

  E-utbildning för de som ska jobba som röstmottagare i röstningslokal.

  Utbildningens längd: 45 min

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Kyrkoval 2021 Valdistriktshantering och Vallokalssystemet period 1 för valnämnder

  Online

  Den här utbildning innehåller information om Valdistriktshantering samt filmad manual för Vallokalssytemet period 1.

  Utbildningens längd: 40 min

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Kyrkoval 2021 Valförrättare och handhavande vallokal

  Online

  Den här e-utbildningen innehåller en genomgång av valförrättarens uppgifter och handhavandet i vallokalen samt hur den preliminära röstsammanräkningen går till. Utbildningen innehåller även en filmad manual av rapporteringen av det preliminära valresultatet i Valresultatsystemet.

  Utbildningens längd: 60 minuter

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Kyrkoval 2021 Valnämndens uppgifter

  Online

  I den här e-utbildningen går vi igenom vad valnämnden har för uppdrag och uppgifter i arbetet med kyrkovalet 2021.
  Utbildningens längd: 25 min

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Läger för små konfirmandgrupper

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 mars, 2022

  Ett läger för församlingar med få konfirmander.

   

  UtbildningsformPå plats
 •  Ledarnätverk för ignatiansk andlighet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 februari, 2022

  Mötesplats för delande av erfarenheter, information och reflektion kring ignatiansk andlighet. 
  Anmälan till respektive nätverksträff längst ner på sidan.

  UtbildningsformPå plats
 •  Lokalförsörjningsplanering i Svenska kyrkan

  Online

  Lokalförsörjningsplanering i
  Svenska kyrkan
  Utbildningens längd: 3 h 30 min

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Luleå Stifts orgelspelarkurs

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 augusti, 2022

  I kursen ingår orgellektioner, musikteori, sånglektioner och kör

  UtbildningsformPå plats
 •  Microsoft 365 - mini

  Online

  Förkortad e-utbildning i Microsoft 365 anpassad till Svenska kyrkans användarregler. För förtroendevalda, kyrkogårdsarbetare, vaktmästare och andra roller som endast jobbar med Microsoft 365 via webbläsare och mobilen.
  Utbildningens längd ca 30 min.

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Mitt uppdrag i Svenska kyrkan

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 mars, 2022

  3 tillfällen att välja på:

  På grund av strängare restriktioner har tillfällena flyttas fram

  28 mars  31 januari  Strömbäcks folkhögskola

  10 mars   2 februari Älvsby folkhögskola

  30 mars   14 februari Malmbergets församlingshem

  Välkommen till en "kick-off" där vi går genom vad uppdraget innebär, vilka åtaganden som är kopplade till uppdraget och vad Luleå stift har att erbjuda som stöd. Utbildningsdagen vänder sig till alla förtroendevalda, såväl nya som erfarna.

  UtbildningsformPå plats
 •  Mötesplats KONFIRMAND

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 mars, 2022

  Mötesplats KONFIRMAND är en dag med föredrag, samtal och möjlighet till nätverkande – en möjlighet för anställda som arbetar med konfirmander att mötas, inspireras och dela erfarenheter.

  UtbildningsformPå distans
 •  Mötesplats Stift och Student, MSS

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 februari, 2022

  Vi i Luleå stift - dagar om uppdrag och sammanhang. 

  På grund av utökade restriktioner måste vi tyvärr ställa in den planerade rundresan i Sapmi. I stället möts vi digitalt för att samtala om samisk kultur och näringar och om Svenska kyrkans organisation- om Luleå stift som ett flerspråkigt stift.

  UtbildningsformPå distans
 •  Mötesplats stift student

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 februari, 2022

  Mötesplats stift och student (MSS) syftar till en ökad kännedom om det stift man tänker sig att vara verksam i samt ger tillfälle till möte med blivande kyrkomedarbetare inom andra yrkesgrupper.

 •  Mötesplats stift student (kopia)

  Lärarledd

  Mötesplats stift och student (MSS) syftar till en ökad kännedom om det stift man tänker sig att vara verksam i samt ger tillfälle till möte med blivande kyrkomedarbetare inom andra yrkesgrupper.

 •  Music is life

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 maj, 2022

  Kreativ musikutbildning med föreläsaren Soili Perkiö, lektor på Sibelius-Akademin, Helsingfors.
  Johadanto ja Inspiraatiopäivään vieraaksi Soili Perkiö - Musiikkikasvatuksen lehtori ja säveltäjä. Sibelius-Akademia, Helsinki.
  Kurstillfällen på finska och engelska. Anmälan längst ner på sidan.

  UtbildningsformPå plats
 •  Nätverk för andlig vård i hälso- och sjukvården

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 februari, 2022

  Nätverk för fortbildning och fördjupning samt för att träffa kollegor och utbyta erfarenheter, idéer och kunskap. 
  Anmälan till respektive träff längst ner på sidan.

 •  Nätverk för dataskyddsombud i Stockholms och Uppsala stift

  Lärarledd

  Uppsala och Stockholms stift har ett gemensamt nätverk för dataskyddsombud som träffas fyra gånger per år.

  UtbildningsformPå distans
 •  Nätverket för andakter och gudstjänster på äldreboenden

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 30 mars, 2022

  Nätverket samlar medarbetare och ideella för delande, erfarenhetsutbyte och lärande kring gudstjänster och andakter på äldreboenden, vård- och omsorgsboenden och serviceboenden. Nätverket har två träffar per år.

   

 •  Nätverket för sinnesrogudstjänster

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 18 mars, 2022

  Nätverket samlar intresserade för delande och erfarenhetsutbyte av arbetet med sinnesrogudstjänster. Nätverket är ekumeniskt och har två träffar per år.

   

 •  Pedagogmöte- Profildag för pedagoger

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 mars, 2022

  Biskop Andreas Holmberg bjuder in till en dag med fokus på församlingspedagogik med mera.

 •  Pilgrimsvandring

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 augusti, 2022

  Den längsta resan är resan inåt (D. Hammarskjöld). Luleå stift anordnar varje år en pilgrimsvandring efter Dag Hammarskjöldsleden mellan Abisko och Nikkaluokta.I år går vandringen av stapeln 26 augusti-1 september, med samling på Abisko turiststation 25/8.

  På vår vandring får vi tillfälle att gå i takt med våra tankar och med livet självt. Under en vecka blir vi medvandrare som vandrar, delar logi i STF:s stugor, hjälps åt att bära delar av vår gemensamma mat och tillaga den, men framför allt ges vi även möjlighet till reflektion både enskilt och i gruppen. Vi får möta såväl bibelordet som Dag Hammarskjölds tankar i dagliga andakter och mässa ute på fjället.

  UtbildningsformPå plats
 •  Retreat med personlig vägledning i ignatiansk tradition hösten

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 oktober, 2022

  I den ignatianska vägledningstraditionen söker vi upptäcka hur Gud är närvarande i våra liv och hur Gud kallar oss till sig.Vi gör det genom att uppmärksamma oss på det som djupast sätt berör oss.

  Varje dag möter du en av retreatens vägledare för reflektion över ditt liv,din tro och din bön.

  UtbildningsformPå plats
 •  Retreat med personlig vägledning i ignatiansk tradition våren

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 3 april, 2022

  I den ignatianska vägledningstraditionen söker vi upptäcka hur Gud är närvarande i våra liv och hur Gud kallar oss till sig.Vi gör det genom att uppmärksamma oss på det som djupast sätt berör oss.

  Varje dag möter du en av retreatens vägledare för reflektion över ditt liv,din tro och din bön.

  UtbildningsformPå plats
 •  Retreat på Stiftsgården hösten 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 november, 2022

  Retreaten vill ge en möjlighet för dig att under några dagar ta ett steg tillbaka från vardagsliv och aktivitet, för att tillsammans med andra få uppleva en tid i stillhet.Vi delar retreatens gemenskap, men utan att tala med varandra. Vi får möjlighet att fira gudstjänst och be, både enskilt och tillsammans med andra. Retreatens grundprogram ger dig en struktur för dagen att följa, men var och en är fri att delta eller inte vid de olika hållpunkterna. Retreaten vill bereda en trygg plats där du som deltagare kan få umgås med dig själv, dina egna tankar och känslor och med Gud. Under dagarna finns också möjlighet till samtal med retreatledarna.

  UtbildningsformPå plats
 •  Retreat på Stiftsgården våren 2022

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 25 mars, 2022

  Retreaten vill ge en möjlighet för dig att under några dagar ta ett steg tillbaka från vardagsliv och aktivitet, för att tillsammans med andra få uppleva en tid i stillhet.Vi delar retreatens gemenskap, men utan att tala med varandra. Vi får möjlighet att fira gudstjänst och be, både enskilt och tillsammans med andra. Retreatens grundprogram ger dig en struktur för dagen att följa, men var och en är fri att delta eller inte vid de olika hållpunkterna. Retreaten vill bereda en trygg plats där du som deltagare kan få umgås med dig själv, dina egna tankar och känslor och med Gud. Under dagarna finns också möjlighet till samtal med retreatledarna.

  UtbildningsformPå plats
 •  Rutiner vid oro om att barn far illa

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 mars, 2022

  Utbildning i vad man ska göra vid oro om att barn far illa.

  UtbildningsformPå distans
 •  Sammanträdet i Svenska kyrkan - från kallelse till protokoll

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 mars, 2022

  Vad är ett bra protokoll? Vem skriver vi för? Hur ser regelverket och kraven ut? Vad skiljer protokoll från minnesanteckningar? Och hur skriver vi lättlästa och begripliga protokoll? Under kursen behandlas bland annat kyrkoordningens formaliakrav, ordförandes roll, vad som ska ske inför sammanträdet (kallelse, kungörelse och beslutsunderlag), sammanträdets genomförande, justering, verkställighet samt överprövningsmöjligheter.

  UtbildningsformPå distans
 •  Skriv din livsberättelse

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 6 maj, 2022

  Välkommen på inspirerande skrivarhelg.

  UtbildningsformPå plats
 •  Stilla dagar- Vägen till korset

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 10 april, 2022

  Från Palmsöndagens eftermiddag till onsdag eftermiddag i Stilla veckan avsätter vi stiftsgården Stjärnholm till tystnad, vila och eftertanke i Jesu efterföljd.

  UtbildningsformPå plats
 •  Stockholms stifts orgelspelarkurser

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 12 mars, 2022

  Stockholms stift arrangerar varje vår inspirationsdagar och sommarkurs för blivande kantorer i samarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola.
  Anmälan till respektive tillfälle längst ner på sidan.

  UtbildningsformPå plats
 •  Svenska kyrkans miljöutbildning

  Online

  Syftet med miljöutbildningen är att ge anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkan en gemensam förståelse för vår tids miljöutmaningar och hur de kopplar till Svenska kyrkans verksamhet och identitet.
  Utbildningens längd: cirka 1 timme.

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Teknikstöd - att som förtroendevald delta i digitala möten

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 15 februari, 2022

  Grundkurs för att kunna ansluta till och aktivt delta i digitala möten. Vi går igenom de grundläggande funktionerna. 

  2 tillfällen att välja på

  15 februari 16.30-18.00
  17 februari 10.00-11.30

  UtbildningsformPå distans
 •  Teologiskt fönster - Att klä bibelordet i ny språkdräkt

  Lärarledd

  Teologiskt fönster återkommer ett par gånger per termin och innehåller en föreläsning kring ett aktuellt teologiskt ämne och samtal i grupp och gemensamt utifrån föreläsningen.
  Denna gång är temat nya bibelöversättningar och såväl NT2026, översättningar till nationella minoritetsspråk och förstudien om Bibeln på teckenspråk kommer att beröras.

  10 februari 2022

  UtbildningsformPå distans
 •  Teologiskt fönster "Samiskt kyrkoliv i Norska kyrkan"

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 april, 2022

  Teologiskt fönster återkommer ett par gånger per termin och innehåller en föreläsning kring ett aktuellt teologiskt ämne och samtal i grupp och gemensamt utifrån föreläsningen.
  Denna gång är temat samiskt kyrkoliv och biskop Olav Øygard från Nord-Hålogalands stift, det nordligaste i Norge, berättar om hur Norska kyrkan arbetar med att stärka sitt arbete med och för samer och på samiska.

  UtbildningsformPå distans
 •  Utvecklande ledarskap

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 29 mars, 2022

  Utbildningen omfattar sammanlagt fyra dagar, tre dagars grundutbildning samt en fördjupningsdag. Den leds av två erfarna externa UL-handledare med mångårig erfarenhet av ledarskapsutbildningar.

  UtbildningsformPå plats
 •  Vägval Diakoni

  Lärarledd

  Vägval Diakoni är en helg för dig som är konfirmerad och vill träffa andra unga från församlingar i Uppsala stift. 

  UtbildningsformPå plats
 •  Webb för alla

  Online

  Utbildning i digital tillgänglighet för redaktörer och uppdragsgivare.
  Utbildningens längd: 20 min

  UtbildningsformOnline/e-utbildning