Kurskatalog

Kategori
Administration
Allt för din anställning
Chef och ledare
Den grundläggande uppgiften
Ekonomi och finans
Fastigheter och kulturarv
Gemensamt arbetssätt, ekonomi och personal (GAS)
Hållbarhet
IT-system
Kommunikation
Övrigt

Sök

  
 

 •  Att vara revisor inom Svenska kyrkan - grundkurs

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 1 februari, 2023

  Att vara revisor inom Svenska kyrkan

  Grundkurs

  Revisorerna har en viktig roll i församlingen, dels som fullmäktiges kontrollorgan, dels som demokratibevakare. Vi kommer att belysa båda dessa sidor. Dagen ägnas åt att beskriva revisorernas uppgifter och de krav som finns för hur arbetet ska utföras enligt regler i revisionslagen och kyrkoordningen.

  Utbildningen utgår från revisionslagens och kyrkoordningens bestämmelser.

  Pris för utbildningen: 2 800:- 

  MålgruppEkonomitjänsten
  UtbildningsformLärarledd utbildning på plats
 •  Barnens bästa bibel

  Lärarledd

  Pedagogiskt arbete med bas i bibeln - vi inspirerar varandra in i        finplaneringen av hösten.

 •  Barnkonsekvensanalys

  Online

  Att göra barnkonsekvensanalys – utbildning/metodstöd.

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Barnledarforum - Rädsla, hopp och tro i barnens värld

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 april, 2023

  Med samtal och sång leder Sven Hillert och Kerstin Andeby oss i ett dygn kring rädslor, hopp och tro inför framtiden.

  UtbildningsformLärarledd utbildning på plats
 •  Barnledarutbildning 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 13 mars, 2023

  Nu finns möjlighet att åter igen delta i barnledarutbildningen. Utbildningen vänder sig till dig som saknar fackutbildning eller som saknar kyrklig inriktning på din utbildning. Du ska också ha en tjänst som riktar sig till barn 0–12 år.

 •  Begravningsverksamheten, en informationsträff om hantering av ärenden om gravrätt

  Lärarledd

  Högsta förvaltningsdomstolen har i två mål prövat under vilka förutsättningar ett beslut om vem som ska antecknas som gravrättsinnehavare kan ändras och där även frågan om vilka krav som ställs på handläggningen av ärenden om upplåtelse av gravrätt respektive övergång av gravrätt behandlats.

 •  Fortbildning i andlig vägledning

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 23 mars, 2023

  23 mars - Att arbeta med svåra känslor i kristider: En ignatiansk modell kring sorg, skam, skuld och förlåtelse.

  Vi utforskar möjligheter och utmaningar i mötet med svåra känslor i ignatiansk andlig vägledning. 
  Anmälan längst ner på sidan.

 •  Församlingsrådet i fokus 7 februari 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 7 februari, 2023

  Grundläggande kunskaper om uppdraget i församlingsråd och vilka möjligheter det ger. Utbildningen förutsätter att den präst som sitter i församlingsrådet deltar. Vi varvar teoretiska inslag med gruppsamtal där vi delar erfarenheter. 
   

  UtbildningsformLärarledd utbildning på plats
 •  Gud såg att det var gott. Att vara människa och kyrka i klimatnödens tid

  Lärarledd

  En fördjupningsdag för predikanter i samband med lanseringen av biskop Andreas Holmbergs herdabrev om klimatet. Föreläsningar varvas med samtal om hur vi kan predika i klimathotets tid.
  Anmälan längst ner på sidan.

  UtbildningsformLärarledd utbildning på plats
 •  Inför bokslut och årsredovisning - Digital kurs

  Lärarledd

  Vi ägnar dagen åt att gå igenom branschanpassningen. Vi tittar också på eventuella andra nyheter som kan vara intressanta och/eller kommer att påverka oss. Fem kurstillfällen är inplanerade framöver.

  MålgruppEkonomitjänsten
  UtbildningsformLärarledd utbildning på distans
 •  Inför bokslut och årsredovisning – På plats

  Lärarledd

  Vi ägnar dagen åt att gå igenom branschanpassningen. Vi tittar också på eventuella andra nyheter som kan vara intressanta och/eller kommer att påverka oss. Fem kurstillfällen är inplanerade framöver.

  MålgruppEkonomitjänsten
  UtbildningsformLärarledd utbildning på plats
 • UtbildningsformLärarledd utbildning på plats
 •  Introduktionsutbildning i konfirmandarbete 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 24 mars, 2023

  UtbildningsformLärarledd utbildning på plats
 •  Klimatanpassning

  Online

  En introduktion till ämnet klimatanpassning – anpassad för Svenska kyrkans verksamhet.

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Ledarnätverk för ignatiansk andlighet

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 2 februari, 2023

  Mötesplats för delande av erfarenheter, information och reflektion kring ignatiansk andlighet. 
  Anmälan till respektive nätverksträff längst ner på sidan.

 •  Lokalförsörjningsplanering i Svenska kyrkan

  Online

  Lokalförsörjningsplanering i
  Svenska kyrkan
  Utbildningens längd: 3 h 30 min

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Luleå Stifts orgelspelarkurs 14-18 augusti 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 14 augusti, 2023

  I kursen ingår orgellektioner, musikteori, sånglektioner och kör

  UtbildningsformLärarledd utbildning på plats
 •  Microsoft 365 - mini

  Online

  Förkortad e-utbildning i Microsoft 365 anpassad till Svenska kyrkans användarregler. För förtroendevalda, kyrkogårdsarbetare, vaktmästare och andra roller som endast jobbar med Microsoft 365 via webbläsare och mobilen.
  Utbildningens längd ca 30 min.

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Modell för särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader - DIGITAL

  Lärarledd

  Vi inbjuder både nya och erfarna användare av Modell för särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader till en fysisk halvdagsutbildning. Kursen finns också digital i kurskatalogen. Kursen innehåller både en översiktlig repetition av begravningslagstiftningen och en genomgång av modellen.

  Ingen avgift, men en no show-avgift om 450 kronor debiteras för anmälda deltagare som uteblir och inte anmäler ersättare.

  MålgruppEkonomitjänsten
  UtbildningsformLärarledd utbildning på distans
 •  Mosaik-KONFIRMANDläger

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 februari, 2023

  Ett större konfirmandläger för små grupper (max 10 konfirmander per församling). Mer information finns på vår externa webbplats: Mosaik-konfirmandläger 2023 - Uppsala stift (svenskakyrkan.se)

  UtbildningsformLärarledd utbildning på plats
 •  Möte stift student, MSS 11-14 maj 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 11 maj, 2023

  Tema: Sapmi - Samiskt kyrkoliv och Samisk kultur

  MSS sker både på plats i Luleå och innefattar också en resa till Malå och Jokkmokk där vi lära känna mer omkring samiskt kyrkoliv, samisk kultur, dess språk och historia. 

  UtbildningsformLärarledd utbildning på plats
 •  Nätverk för dataskyddsfrågor

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 20 mars, 2023

  Sedan 2022 driver Uppsala, Stockholms, Strängnäs och Växjö stift ett gemensamt nätverk för dataskyddsombud och andra GDPR-intresserade i pastorat och församlingar.

  UtbildningsformLärarledd utbildning på distans
 •  Nätverket för andakter och gudstjänster på äldreboenden

  Lärarledd

  Nätverket samlar medarbetare och ideella för delande, erfarenhetsutbyte och lärande kring gudstjänster och andakter på äldreboenden, vård- och omsorgsboenden och serviceboenden. Nätverket träffas en gång per termin, träffarna sker digital via videolänk.
  Vårens träff 9 mars 2023.
  Anmälan längst ner på sidan.

 •  Pedagogiska frukostar

  Lärarledd

  Frukostsamtal om det pedagogiska arbetet inom Stockholms stift.

 •  Pilgrimsvandring efter Dag Hammarskjöldleden 26 aug- 2 sept.

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 augusti, 2023

  Vägen, du ska vandra den - Pilgrimsvandring efter Dag Hammarskjöldleden
  Vandringen utgår från Abisko med målgång i Nikkaloukta.


   

  UtbildningsformLärarledd utbildning på plats
 •  Praktikhandledarutbildning 2023

  Lärarledd

  Praktikhandledarutbildning för diakoner, församlingspedagoger, kyrkomusiker och präster som vill kunna ta emot studerande till de kyrkliga profilerna på praktik. Utbildningen ger en större förståelse för rollen som praktikhandledare och verktyg för att på bästa sätt stödja praktikantens kommande yrkesidentitet.

  21-22 februari och 21-22 mars 2023

  Anmälan tas emot av: Älvsby folkhögskola

  Länk för anmälan: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPkTwe-DSx_IvCEHGcQyAH2znbGQ51nG-mAjKDFf64awksUg/viewform

  UtbildningsformLärarledd utbildning på plats
 •  Retreat med personlig vägledning i ignatiansk tradition 22-29 oktober 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 22 oktober, 2023

  I den ignatianska vägledningstraditionen söker vi upptäcka hur Gud är närvarande i våra liv och hur Gud kallar oss till sig. Vi gör det genom att uppmärksamma oss på det som djupast sätt berör oss. Vi ställer frågor som: Vad längtar jag djupast sett efter? Vad ger mig liv? Vad får mig att växa och bli allt mer fri och mogen som människa? Genom frågor som dessa kan vi finna ledtrådar till vad Gud vill med våra liv. Fokus i denna uppmärksamhet är allt det som möter oss i livet. Men inte minst vänder vi oss till Bibeln genom att meditera över dess texter. I bibelmeditationen lever vi oss in i människors möten med Jesus och låter våra egna liv belysas av hans närvaro. I retreaten med personlig vägledning ges stort utrymme åt den egna bönen och bibelmeditationen. Varje dag möter du en av retreatens vägledare för reflektion över ditt liv, din tro och din bön.       

  UtbildningsformLärarledd utbildning på plats
 •  Retreat med personlig vägledning i ignatiansk tradition 26 mars-2 april 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 26 mars, 2023

  I den ignatianska vägledningstraditionen söker vi upptäcka hur Gud är närvarande i våra liv och hur Gud kallar oss till sig. Vi gör det genom att uppmärksamma oss på det som djupast sätt berör oss. Vi ställer frågor som: Vad längtar jag djupast sett efter? Vad ger mig liv? Vad får mig att växa och bli allt mer fri och mogen som människa? Genom frågor som dessa kan vi finna ledtrådar till vad Gud vill med våra liv. Fokus i denna uppmärksamhet är allt det som möter oss i livet. Men inte minst vänder vi oss till Bibeln genom att meditera över dess texter. I bibelmeditationen lever vi oss in i människors möten med Jesus och låter våra egna liv belysas av hans närvaro. I retreaten med personlig vägledning ges stort utrymme åt den egna bönen och bibelmeditationen. Varje dag möter du en av retreatens vägledare för reflektion över ditt liv, din tro och din bön.       

  UtbildningsformLärarledd utbildning på plats
 •  Retreat på Stiftsgården i Skellefteå 17-19 mars 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 17 mars, 2023

  Retreaten vill ge en möjlighet för dig att under några dagar ta ett steg tillbaka från vardagsliv och aktivitet, för att tillsammans med andra få uppleva en tid i stillhet.Vi delar retreatens gemenskap, men utan att tala med varandra. Vi får möjlighet att fira gudstjänst och be, både enskilt och tillsammans med andra. Retreatens grundprogram ger dig en struktur för dagen att följa, men var och en är fri att delta eller inte vid de olika hållpunkterna. Retreaten vill bereda en trygg plats där du som deltagare kan få umgås med dig själv, dina egna tankar och känslor och med Gud. Under dagarna finns också möjlighet till samtal med retreatledarna.

  UtbildningsformLärarledd utbildning på plats
 •  Retreat på Stiftsgården i Skellefteå 9-12 november 2023

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 november, 2023

  Retreaten vill ge en möjlighet för dig att under några dagar ta ett steg tillbaka från vardagsliv och aktivitet, för att tillsammans med andra få uppleva en tid i stillhet.Vi delar retreatens gemenskap, men utan att tala med varandra. Vi får möjlighet att fira gudstjänst och be, både enskilt och tillsammans med andra. Retreatens grundprogram ger dig en struktur för dagen att följa, men var och en är fri att delta eller inte vid de olika hållpunkterna. Retreaten vill bereda en trygg plats där du som deltagare kan få umgås med dig själv, dina egna tankar och känslor och med Gud. Under dagarna finns också möjlighet till samtal med retreatledarna.

  UtbildningsformLärarledd utbildning på plats
 •  Retreater i ignatiansk anda

  Lärarledd

  Stockholms stift arrangerar sex dagars retreat i januari och fyra dagars retreat i augusti på den katolska stiftsgården Marielund, samt fyra dagars online-retreat i oktober. I samtliga retreater ingår personlig vägledning.
  Anmälan till respektive retreat längst ner på sidan.

 •  Rutiner vid oro att barn far illa

  Online

  Svenska kyrkans medarbetare har en viktig uppgift i att agera för att skydda barn, bland annat genom anmälningsskyldighet vid oro om att barn far illa. Denna utbildning är till för att öka kompetens och göra oss modigare!
  Utbildningen kan genomföras enskilt, i mindre grupp eller i hela arbetslaget. Bäst är att så många som möjligt i arbetslaget går utbildningen och samtalar om den med varandra, så att det blir en kunskap som bärs tillsammans. Samtliga medarbetare i Svenska kyrkan har anmälningsskyldighet, därför är detta viktig kunskap för alla – dessutom är det kunskap som är användbar i alla sammanhang där vi möter barn, även i våra privatliv. På startsidan i utbildningen finns färdiga upplägg för hur man kan genomföra utbildningen i par, mindre grupp eller stor grupp.

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Stockholms stifts orgelspelarkurser

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 4 mars, 2023

  Stockholms stift arrangerar varje vår inspirationsdagar och sommarkurs för blivande kantorer i samarbete med Marie Cederschiölds högskola. tidigare Ersta Sköndal Bräcke högskola.
  Anmälan till respektive tillfälle längst ner på sidan.

  UtbildningsformLärarledd utbildning på plats
 •  Svenska kyrkans miljöutbildning

  Online

  Syftet med miljöutbildningen är att ge anställda och förtroendevalda inom Svenska kyrkan en gemensam förståelse för vår tids miljöutmaningar och hur de kopplar till Svenska kyrkans verksamhet och identitet.
  Utbildningens längd: cirka 1 timme.

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Uppdrag: Diakoni

  Online

  Svenska kyrkan Luleå stift har tillsammans med nationell nivå har tagit fram e-utbildningen Uppdrag: Diakoni. Utbildningen vänder sig till förtroendevalda och andra intresserade av verksamhetsområdet Diakoni.
  Utbildningens längd: ca 15 min

  UtbildningsformOnline/e-utbildning
 •  Utbildningsdagar: Lärande och undervisning - barn 6-13 år

  Lärarledd
  Nästa tillfälle startar: 9 maj, 2023

  Fördjupningsdagar med utbildning och workshops med fokus på långsiktigt och strategiskt lärande och undervisning för barn 6-13 år. Dessa dagar är inom projektet Lärande och undervisning och innehåll formas utifrån vad församlingar har önskat och uttryckt behöver utvecklas som gemensam satsning. För pedagoger, musiker m.fl. som har huvudsakligt uppdrag i att arbeta med barn 6-13 åringar.
  10-11 januari och 9 maj 2023.
  Anmälan till respektive dag längst ner på sidan.

 •  Webb för alla

  Online

  Utbildning i digital tillgänglighet för redaktörer och uppdragsgivare.
  Utbildningens längd: 20 min

  UtbildningsformOnline/e-utbildning