Vi kallades för grötstugebarn

Assimilerings politik i Tornedalen - Påtvingad eller frivillig
Föreläsningens första del ger en historisk bild av det som hände i norra Sverige när svenska språket och kulturen infördes på bekostnad av språk och kultur hos de finska- och meänkielitalande.
Den andra delen av föreläsningen handlar om det uppdrag som sannings- och försoningskommissionen för tornedalningar, kväner och lantalaiset har fått av regeringen.

Läs mer: https://komisuuni.se/

Målgrupp

Alla som är intresserade av försvenskningsprocessen/politiken i norra Sverige och kommissionens arbete. Särskilt kan föreläsningen vara intressant och viktig att få del av för församlingsmedarbetare som jobbar med den grundläggande uppgiften och för ideella som har ett diakonalt uppdrag i församlingen.

Mål

Ökad kunskap om meänkielitalande folkets historia och ökad kunskap om försvenskningsprocessen i Tornedalen och hela norra Sverige. Beredskap i församlingarna att kunna möta människor som behöver samtala kring frågor som uppstår av det aktuella arbetet som kommissionen utför nu.

Kursinnehåll

Föreläsning med möjlighet till samtal och frågor med utredningssekreterarna för Sannings-och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset Stefan Aro och Pernilla Krusberg

Kostnad

Ingen kostnad

Arrangör

Luleå stift i samverkan med Sannings-och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset

Kursledare/upplysningar

Ritvaelsa Seppälä ritvaelsa.seppala@svenskakyrkan.se
tel. 070 377 29 53

Satu Brännström satu.brannstrom@svenskakyrkan.se