Nätverk för ungdomsdiakoni

Nätverket för ungdomsdiakoni är öppet för diakoner och diakonimedarbetare med tydlig inriktning på att arbeta diakonalt med ungdomar. Gruppen träffas 1-2 gånger per år och nya deltagare är varmt välkomna! 

Målgrupp

Diakoner och diakonimedarbetare med tydlig inriktning på att arbeta diakonalt med ungdomar.

Vill du vara med i nätverket? Gör en intresseanmälan här nedan eller kontakta

Malin Karlsson, diakon i Hässelby församling, 08-508 940 46.
malin.karlsson@svenskakyrkan.se