NPF idag – webbinarium med föreläsning om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Att deltagarna ska få möjlighet till kunskapsinhämtning om aktuell forskning om NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) samt erfarenhetsutbyte om aktuella frågor när det gäller kyrkans möte med barn och unga i behov av särskilt stöd.
Onsdag 27 oktober 2021, kl 08.45 - 12.15
Anmälan
sker till Solviks folkhögskola via länken nedan:
https://sms.schoolsoft.se/fhsk/jsp/LoginApplicant.jsp?application_education_id=13485
Sista anmälningsdag fredag 15 oktober 2021

Målgrupp

Anställda och ideella medarbetare i församling som möter barn och unga i behov av särskilt stöd.

Mål och syfte

Att öka kunskapen om npf (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) och kyrkans möte med barn och unga i behov av särskilt stöd. Att dela erfarenheter

Innehåll

Föreläsning om att vara anhörig till personer med npf-diagnoser, bra bemötande samt aktuell forskning angående npf.
Delande av egna erfarenheter, utmaningar och möjligheter.

Det finns möjlighet att dela med sig av case som belyser utmaningar i mötet med barn och unga i behov av särskilt stöd.
Skicka gärna in frågor och/eller case (några rader/max halv A4), dvs beskrivningar av situationer som kan uppstå i kyrkans verksamhet där barn och unga med NPF finns med. Vi behöver dessa som underlag till samtalen efter föreläsningen. Skicka dessa senast 8/10 till: asa.wiik.sandlund@svenskakyrkan.se

Program:
08.15-08.45 Incheckning
08.45 Introduktion/morgonbön /inledning
09.00 Föreläsning om att vara anhörig till personer med olika npf-diagnoser, bra bemötande samt aktuell forskning om npf.
09.45-10.00
Paus
10.00
Samling och info om gruppsamtal
Grupper om de case som kommit in
11.00
Återsamling, lyfta gruppernas samtal med föreläsaren
Hopdragning, information
slut senast 12.10

Medverkande

Föreläsare: Lena Björklund-Olofsson, organisationen Hjärnkoll - Västerbotten, mamma och anhörig till personer med olika npf-diagnoser. 

Katarina Eriksson, lärare och specialpedagog Solviks folkhögskola
Maria Berglund, stiftspedagog, Luleå stift
Åsa Wiik Sandlund, stiftpedagog, Luleå stift

Kontakt

Åsa Wiik Sandlund
Stiftspedagog, Luleå stift
Telefon: 0920-26 47 03
E-post:asa.wiik.sandlund@svenskakyrkan.se

Arrangör

Luleå stift i samverkan med Solviks folkhögskola 

Kostnad

Ingen kostnad