ACT-klimatkampanj och inspiration inför Julinsamlingen

Webbinarium med information om ACT Svenska kyrkans internationella arbete och inspiration inför Julinsamlingen
16/10 kl 10.00-14.30
För internationella grupper, ombud och andra intresserade.
 

Eftersom det fortfarande är osäkert vilka restriktioner som gäller i oktober, blir det även denna gång via länk, med förhoppning om att kunna erbjuda möten på plats under nästa år. Program med aktuell information om Act-svenska kyrkans klimatkampanj, läget i de länder där Act-alliansen samarbetar med lokala kyrkor, samt inspiration inför Julinsamlingen.
Alla intresserade kan delta via zoom länk från egen dator, länken skickas efter anmälan. 
Anmälan senast 8/10 via Älvsby folkhögskola, se länken nedan:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIQ5FCyBeJ_EZzEjsFhE1SMATfezhA3rLkKpZnVNqW74v1VA/viewform

Kontakt och frågor anders.hoglund@svenskakyrkan.se

PROGRAM 16 oktober
Fr 9.45 Möjlighet att koppla upp sig på länk
10.00 Inledning samt presentation av program och medverkande. Anders Höglund
10.00  Act Svenska kyrkans klimatkampanj.
Inför FN:s klimatmöte i Glasgow arbetar Act Svenska kyrkan med frågor som rör klimaträttvisa. I alla kriser och katastrofer drabbas fattiga, barn och kvinnor hårdast. Detta gäller även klimatkrisen. Hur kan vi genom påverkan och förebyggande arbete motverka klimatförändringarna och dess konsekvenser? Presentation av Act Svenskakyrkans arbete för klimaträttvisa, klimatambassadörsutbildningen (vi har ett 20-tal deltagare från Luleå stift), information om pågående namninsamling m.m.
Amanda Björksell som arbetar med Act Svenska kyrkans klimatkampanj
Ca 12.00  Lunchpaus
13.00 ACT Svenska kyrkan, aktuell lägesrapport och information om kommande insamlingskampanjer – teman, tips och råd, material samt andra aktuella frågor.  Medverkan från kyrkokansliets givarservice
14.00 Aktuellt i stiftet
14.30 Avslutning