Barnets rätt - grundutbildning om Barnkonsekvensanalys

Utbildningen består av 3 delar som är gemensamt för alla.
Del 4 riktar sig till de som fått i uppgift att skriva Barnkonsekvensanalyser.

Del 1 Introduktionspass 1 timme digitalt vid två tider den 31 aug 2022, 13-14.30 eller 18-19.30
Del 2 Församlingens egen studiecirkel på hemmaplan vid 3 tillfällen-Barnets rätt utbildning via Sensus. 2022
Del 3 Barnrättsdag då vi möts fysiskt på plats. 5 olika platser i stiftet att välja på. Nov 2022
Del 4 Fördjupning BKA- Digitalt utbildningspass med konkreta tips och verktyg för att skriva en BKA.
Tidpunkt:  jan/feb 2023, ca 3 timmar. ( separat kursinbjudan med anmälan kommer)

Anmälan via Sensus https://sensus.wufoo.com/forms/grundutbildning-om-barnkonsekvensanalys/

Kursledare/upplysningar:
Maria Berglund, 0910/725736, maria.g.berglund@svenskakyrkan.se

Tidsramar:       5 Barnrättsdagar mellan kl.09:00-15:00.

Del 3 i grundutbildningen BKA är en Barnrättsdag som ges på 5 olika platser.

             8 nov 2022 Gällivare, Församlingsgården

9 nov 2022 Älvsby folkhögskola 

15 nov 2022 Skellefteå Stiftsgården

16 nov 2022  Lycksele, S:t Mikaelsgården

17 nov  2022 Umeå, Vasakyrkan

Målgrupp: Anställda och förtroendevalda i Luleå stifts församlingar/pastorat.

 

Mål:  Efter denna utbildning ska deltagarna

  • fått verktyg och metoder för att alltid ha barnglasögonen på sig i olika situationer i församlingen.
  • Fått reflektera kring vad det innebär att låta barn bli delaktiga i beslut som tas bland förtroendevalda och i den verksamhet som erbjuds barn och unga.

Innehåll/program

Del 1: Introduktion av BKA utbildningen ca1 timme som ges digitalt vid två tillfällen samma dag.

Del 2: Församlingens anställda och förtroendevalda genomför en egen studiecirkel på hemmaplan om barnrättsfrågor och FN:s konvention om Barnets rättigheter med hjälp av Sensus studieförbunds utbildningspaket. Den består av 3 st träffar, varje träff 2tim och 15 min, inkl paus. Den ges digitalt.

Del 3: Barnrättsdag då vi möts fysiskt på plats. 5 olika platser i stiftet att välja på. 

Kursen vill ge en grundläggande kunskap om FN:s konvention om Barnets rättigheter och hur barnkonsekvensanalys kan fungera i församlingens verksamhet och beslut i Luleå stift.

OBS: För att delta på Barnrättsdagen, del 3 i grundutbildningen om BKA, ska man ha genomgått del 1 och del 2.

Medverkande Jon Falk, stiftspedagog Luleå stift, Maria Berglund, stiftspedagog Luleå stift, Cathrine Eiderhäll, Verksamhetsutvecklare i Sensus.

Arrangör Luleå stift i samverkan med Sensus studieförbund