Inspirationsdag om kontakten kyrka-skola

: Deltagarna ska få inspiration och information om olika upplägg och metoder som finns att tillgå i kontakten med skolans värld, som ett smörgåsbord.
Konkreta lokala exempel på hur man kan möta skolan från olika medarbetare i Luleå stift.
Samtal om ekumenisk samverkan på orten.

24 februari 2022, 09.00 - 12.00

Anmälan tas emot av: Sensus studieförbund
Länk för anmälan: https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/inspirationsdag-om-kontakten-kyrka-skola-412043/

Sista anmälningsdag 16 februari 2022

Målgrupp:
Alla intresserade men särskilt medarbetare i församlingar som har lite eller ingen kontakt med skolan både inom Svenska kyrkan och andra samfund.  Inriktningen är mötet med åldrarna 6-13 år. (Förskoleklass t o m åk 6)

Mål:
Efter denna dag har medarbetare i församling en större kunskap om vilka olika ”verktyg” och ”hjälpmedel” som finns i mötet med skolans elever och lärare.

Kursledare/upplysningar:
Maria Berglund, 0910/725736, maria.g.berglund@svenskakyrkan.se

Plats: Digitalt via Zoom