Stilla dagar- Vägen till korset

Tyst, likt dagg som faller, Sonens vin och bröd dukas på vårt hjärtas bord av brist och nöd. Mättad för vår hunger, liv som räcks ur död. (Sv Psalmbok 395, vers 1)

Stilla dagar på stiftsgården Stjärnholm.
Tyst retreat i ignatiansk anda

Från Palmsöndagens eftermiddag till onsdag eftermiddag i Stilla veckan avsätter vi stiftsgården Stjärnholm till tystnad, vila och eftertanke i Jesu efterföljd.

Dagarna ramas in av bön och gudstjänst, meditation och möjlighet till andlig vägledning (enskilt och eller i grupp) av en erfaren vägledare.

Målgrupp

Du som är anställd eller församlingsbo i Strängnäs stift.

Mål och syfte

Ge vila och andrum samt fördjupning i tron under Stilla veckan.

Arrangör

Strängnäs stift

Kontakt

För frågor om retreatens innehåll kontakta Charlotte Bachelder tel. 0152-234 85
För frågor om anmälan, kost och logi kontakta Josefin Bredberg tel. 0152-234 87

Kostnad

3950 kr inkl. kost och logi i enkelrum.
Priset är subventionerat med bidrag från Stjärnholms vistelsekassa

Våra anmälningsvillkor
Vid avbokning senare än 30 dagar före kursstart debiteras hela avgiften. Vid styrkt sjukdom debiteras 20% av avgiften. Läs våra fullständiga av- och ombokningsregler här