Mitt uppdrag i Svenska kyrkan

3 tillfällen att välja på:

På grund av strängare restriktioner har tillfällena flyttas fram

28 mars  31 januari  Strömbäcks folkhögskola

10 mars   2 februari Älvsby folkhögskola

30 mars   14 februari Malmbergets församlingshem

Välkommen till en "kick-off" där vi går genom vad uppdraget innebär, vilka åtaganden som är kopplade till uppdraget och vad Luleå stift har att erbjuda som stöd. Utbildningsdagen vänder sig till alla förtroendevalda, såväl nya som erfarna.

Målgrupp

Utbildningsdagen vänder sig till alla förtroendevalda, såväl nya som erfarna

Tidsramar

9.30 Kaffe
12.00 Lunch
16.00 Hemfärd

Kontakt

Åsa Björkman
asa.bjorkman@svenskakyrkan.se

Medverkande

Biskop Åsa Nyströn
Kommunikatörer Ola Johansson och Emma Berkman
Utbildningsledare Åsa Björkman

Arrangör

Luleå Stift i samverkan med Älvsby folkhögskola och Strömbäcks folkhögskola

Kostnad

Ingen kostnad
I händelse av att du behöver avboka den kurs du anmält dig till gäller följande.
Läs mer om Avbokningsregler
 
Välj ett av tillfällena nedan