Introduktion för förtroendevalda

En "kick-off" för att rusta förtroendevalda i Uppsala stift inför mandatperioden. 

Målgrupp

Kyrkoråd

Mål, syfte och innehåll

En "kick-off" för att rusta förtroendevalda i Uppsala stift inför mandatperioden. Vi samlas kontraktvis och för varje kontakt erbjuds ett tillfälle en vardagskväll och en lördag. Man behöver inte delta på båda tillfällena.

Kontakt

Johanna Blomkvist, mejl johanna.blomkvist@svenskakyrkan.se, tfn 018-680714

Kostnad

Ingen kostnad.

Längd: 3 h