Teologiskt fönster - Att klä bibelordet i ny språkdräkt

Teologiskt fönster återkommer ett par gånger per termin och innehåller en föreläsning kring ett aktuellt teologiskt ämne och samtal i grupp och gemensamt utifrån föreläsningen.
Denna gång är temat nya bibelöversättningar och såväl NT2026, översättningar till nationella minoritetsspråk och förstudien om Bibeln på teckenspråk kommer att beröras.

10 februari 2022

Om vikten av att Bibeln översätts i varje tid och till varje språk så att var och en får möta Guds tilltal på sitt hjärtas språk.

Scrolla ner för att komma till anmälan

Målgrupp

Teologiskt intresserade anställda, förtroendevalda och ideella.

Mål och syfte

Fördjupande kunskaper och reflektioner inom ett teologiskt område

Innehåll

8.45 möjlighet till uppkoppling och tekniskt stöd
9.00 föreläsning och frågor
ca 10.15 fikapaus
ca 10.30 gruppsamtal
ca 11.00 samtal i storgrupp och avslutning
Senast 12.00 slut

Kontakt

Maria Klasson Sundin, maria.sundin@svenskakyrkan.se 
 
Medverkande:

Anders Göranzon, generalsekreterare i Svenska bibelsällskapet
Anders Göranzon är sedan augusti 2019 generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet. Han växte upp i Luleå och prästvigdes för Luleå stift i januari 1987. Anders har utöver många år som församlingspräst i flera stift i Svenska kyrkan också varit missionär i Sydafrika och där han även arbetat som universitetslektor. Han disputerade 2010 i Sydafrika på en avhandling om Sydafrikas kristna råd. 2015–2019 var Anders lärare i homiletik vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut i Uppsala. 

Arrangör
Luleå stift

Kostnad

Ingen kostnad

Längd: 3 h