Retreat på Stiftsgården våren 2022

Retreaten vill ge en möjlighet för dig att under några dagar ta ett steg tillbaka från vardagsliv och aktivitet, för att tillsammans med andra få uppleva en tid i stillhet.Vi delar retreatens gemenskap, men utan att tala med varandra. Vi får möjlighet att fira gudstjänst och be, både enskilt och tillsammans med andra. Retreatens grundprogram ger dig en struktur för dagen att följa, men var och en är fri att delta eller inte vid de olika hållpunkterna. Retreaten vill bereda en trygg plats där du som deltagare kan få umgås med dig själv, dina egna tankar och känslor och med Gud. Under dagarna finns också möjlighet till samtal med retreatledarna.

Scrolla längst ner på sidan för anmälan !

Målgrupp
Anställda i Svenska kyrkan i Luleå stift, samt andra intresserade.

Mål och syfte
Att understödja den enskilde medarbetarens relation med sig själv och med Gud.

Innehåll

Fredag 25 mars  

 

Inkvartering från 17.00 

18.00  Enkel soppmiddag 

19.00  Information 

Efter informationen går vi in i retreatens tystnad. 

21.00 Aftonbön  

  

Lördag 26 mars  

08.30 Morgonmässa  

09.00 Frukost  

Under förmiddagen finns kaffe framdukat för självservering. 

11.00 Reflektion 
En av retreatledarna delar med sig av några tankar kring temat 
för retreaten.   

12.00 Lunch 
14.30           Eftermiddagsfika   

16.30 Middag  

19.00  Kvällsfika   

20.00  Möjlighet till gemensam tyst meditation mellan 20.00 och 20.30.  

21.00 Aftonbön  

  

Söndag 27 mars  

08.30 Morgonmässa  
 
09.00 Frukost  

10.00 Reflektion  
En av retreatledarna delar med sig av några tankar kring temat för retreaten.   

12.00 Lunch  

Avfärd efter lunch  

Kontakt

Anna-Stina Svedberg
Telefon: 0910-72 57 41.
E-post: anna-stina.svedberg@svenskakyrkan.se

Dan Richardsson
Telefon: 0920-26 47 31
dan.richardsson@svenskakyrkan.se

Arrangör
Själavårdscentrum i Luleå stift.

Kostnad

3000 kr

I händelse av att du behöver avboka den kurs du anmält dig till gäller följande.

Läs mer om Avbokningsregler

Resor och logi

Logi i enkelrum på Stiftsgården i Skellefteå. Toalett och dusch finns på rummet. Sänglinneoch badhandukar ingår.

Övrig information

För dig som är anställd inom Svenska kyrkan eller EFS i Luleå stift finns det möjlighet att ansöka om ett stipendium för enskild retreat. Stipendiet är på 2 000 kr.

För mer information kontakta Anna-Stina Svedberg, stiftsadjunkt för själavård,

0910-72 57 41 eller anna-stina.svedberg@svenskakyrkan.se.