Certifieringskurs i Kbok i Strängnäs stift 15-16 mars 2022