Fortbildning för nätverket Barn och sorg

Fortbildning om hur hur vi bättre kan stödja sörjande barn och ungdomar genom att utbilda lärare och annan skolpersonal om sorg.

Målgrupp

Medlemmar i nätverket Barn och sorg

Medverkande

Åsa Dysholm, diakon i Botkyrka församling.
Anna Hirsch, diakon i Nacka församling.
Jessica Holmgren, präst i Järfälla församling.
Clary Nilsson, diakon i Engelbrekts församling.

Mål och syfte

Att öka kunskap om hur vi bättre kan stödja sörjande barn och ungdomar genom att utbilda lärare och annan skolpersonal om sorg.

Innehåll

En digital fortbildning om hur vi bättre kan stödja sörjande barn och ungdomar genom att utbilda lärare och annan skolpersonal om sorg. Fortbildningen leds av kollegor med lång erfarenhet av sorgestöd till barn, unga och familjer och av skolkontakter.

Kontakt

Lena Bergman, 08-508 940 46.
lena.bergman@svenskakyrkan.se

Längd: 2 h