Att vara revisor inom Svenska kyrkan - grundkurs

Att vara revisor inom Svenska kyrkan

Grundkurs

Revisorerna har en viktig roll i församlingen, dels som fullmäktiges kontrollorgan, dels som demokratibevakare. Vi kommer att belysa båda dessa sidor. Dagen ägnas åt att beskriva revisorernas uppgifter och de krav som finns för hur arbetet ska utföras enligt regler i revisionslagen och kyrkoordningen.

Utbildningen utgår från revisionslagens och kyrkoordningens bestämmelser.

Pris för utbildningen: 2 800:- 

Att vara revisor inom Svenska kyrkan

Grundkurs

Revisorerna har en viktig roll i församlingen, dels som fullmäktiges kontrollorgan, dels som demokratibevakare. Vi kommer att belysa båda dessa sidor. Dagen ägnas åt att beskriva revisorernas uppgifter och de krav som finns för hur arbetet ska utföras enligt regler i revisionslagen och kyrkoordningen.

Utbildningen utgår från revisionslagens och kyrkoordningens bestämmelser.

Efter utbildningen ska deltagarna känna sin roll som revisor och det regelverk som styr rollen som revisor i Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift.​

Utbildningens innehåll:
•  Regler för revisorernas arbete
•  Revisorernas uppgifter
•  Verksamhetsrevision – vad är det?
•  Verksamhetsrevision – hur gör man?

Utbildningen är en samproduktion mellan kyrkokansliet och PwC. ​

Längd: 6 h 30 min


Tillfällen

   

Titel: Att vara revisor inom Svenska kyrkan - grundkurs
Startdatum:
Slutdatum:
2022-09-02 09:30
2022-09-02 16:00
Plats: Uppsala
Lediga platser: 22
Sista anmälningsdag: 2022-08-15
Titel: Att vara revisor inom Svenska kyrkan - grundkurs
Startdatum:
Slutdatum:
2022-09-09 09:30
2022-09-09 16:00
Plats: Göteborg
Lediga platser: 14
Sista anmälningsdag: 2022-08-15