Ryssland mot Antikrist? Eskatologiska motiv i rysk propaganda

I rysk propaganda odlas en föreställning om att kriget mot Ukraina är en del av en kosmisk kamp mellan gott och ont, där den ryska civilisationen är det enda försvaret mot västs dekadens - mot Antikrist. Moskva skulle enligt denna berättelse vara ett "tredje Rom", inom vilket den ryske ledaren och den ortodoxa patriarken gemensamt manifesterar Guds vilja på jorden. Hur kan denna teologi och världsbild bemötas och hur förstår vi kampen mellan ont och gott i vår tradition? Ett fördjupande samtal om de kristna eskatologiska motiven i rysk propaganda.

Målgrupp

Teologer, forskare, präster och biskopar

Innehåll

Ett seminarium med; Cristina Grenholm, kyrkosekreterare, Svenska kyrkan Per Enerud, Myndigheten för psykologiskt försvar Misha Jaksic, samordnare för ortodoxa kyrkofamiljen inom Sveriges kristna råd

Kontakt

Hanna Karpmyr

Arrangör

Programmet Social hållbarhet - fokus tillit och demokrati

Längd: 2 h